Valmentava johtaminen kehittää itsenäistä ajattelua, ratkaisukeskeisyyttä sekä proaktiivista kehittymisen kulttuuria

Oivaltava® esihenkilö valmentajana

Tässä valmennuksessa esihenkilön työtä lähestytään valmentavasta näkökulmasta. Lue lisää valmennuksesta ja ilmoittaudu tällä sivulla.

Tavoite

Tämä verkkovalmennus tukee yksilöiden muutoskykyä, jatkuvaa uudistumista ja hyvinvointia sekä organisaation kehittymistä ja uusiutumista. Tekemiseen ja osaamiseen avautuu laajempi tarkastelukulma itseohjautuvuuden, toiminnan vapauden ja avoimuuden kautta. Valmennus tukee myös esihenkilön omaa kokonaisvaltaista kehittymistä, itsetuntemusta, tunneälyä sekä uudenlaisen ajattelu- ja havainnointitavan löytämistä. Välitehtävät tukevat tätä muutosta – katsotaan itseä, omaa esihenkilötyötä, henkilöstöä sekä koko organisaatiota uusista, erilaisista näkökulmista sekä harjoitellaan valmentamista työtehtävissä oman henkilöstön kanssa sekä tehdään läsnäoloharjoituksia.  Tämä verkkovalmennus avaa polun kohti itseohjautuvaa organisaatiota.

Koulutuksen myötä:
  • Opit mitä valmentava työskentelyote on käytännössä ja mihin tilanteisiin se sopii.
  • Kehität valmentavan asenteen oman esihenkilötyösi kulmakiveksi.
  • Sisäistät ja opit käyttämään valmennuksellisia työkaluja erilaisissa työ- ja elämäntilanteissa.
  • Kehität ajattelu- ja reflektiotaitoja sekä vahvistat valmentavaa vuorovaikutusta esihenkilötyössäsi.

Sisältö

Tässä verkkovalmennuksessa paneudutaan esihenkilön valmennukselliseen rooliin. Valmennus perustuu ihmistä arvostavaan asenteeseen. Keskeisinä ajureina ovat yksilön sisäiset motivaatiotekijät ja onnistumisen kokemukset. Valmennuksessa yksilöä lähestytään hänen potentiaalinsa kautta ja tuetaan kohti itseohjautuvuutta. Valmennus aloittaa matkan kohti kunkin omaa kokemuksellista ja vaikuttavaa henkilökohtaista kasvun matkaa.

Valmennuksen teemoja ovat:
  • Työelämän muutos, tasapainotekijät työssä, stressin hallinta
  • Ajattelutavat ja uskomukset
  • Arvot ja merkityksellisyys työssä
  • Tunteet ja tunnetaidot
  • Rikastava vuorovaikutus
  • Vahvuudet

Valmentavan esihenkilötyön työkaluja harjoitellaan ja vahvistetaan em. teemojen yhteydessä.  Valmennuksen teoreettisena viitekehyksenä toimii kognitiivinen psykologia, positiivinen psykologia, neurotiede, aikuiskasvatustiede ja organisaatiotiede. Valmennukseen sisältyy välitehtäviä, jotka ovat osallistujan omaan kehittymiseen liittyvää reflektointia, läsnäoloharjoituksia ja käytännön valmennusharjoituksia.

 Valmennuksen hinta on 1250 €/yksityishenkilö,  1250 € + alv./jos, maksajana on yritys. Mahdollisuus sopia maksueristä, 2 – 3 maksuerää.

Jos samasta organisaatiosta osallistuu useampi henkilö, pyydäthän tarjouksen.  

Tulevat valmennukset

Katso tulevat valmennukset ja koulutukset paikkakunnittain Ajankohtaista-sivulta. Järjestämme yrityksille ja organisaatioille myös erityyppisiä räätälöityjä valmennuksia ja koulutuksia, joiden sisältö suunnitellaan tapauskohtaisesti. Ota yhteyttä ja kerro lisää teidän tarpeistanne!

Kouluttajat

Ritva Liisanantti 
GLP-Coach, Master Coach

Valmentajana Ritva haluaa viedä sinut ja organisaatiosi kohti itseohjautuvuutta, parempaa yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Kysymysten äärelle pysähtyminen ja tilan antaminen uusille näkökulmille mahdollistaa oivalluksia. Ritva haluaa tuoda läsnäolotaidot ja tunnetaidot arjen työkaluiksi luomaan tulevaisuuden menestystä.

Stina Akola 
KM, erityisopettaja, ratkaisukeskeinen valmentaja

Valmentajana Stina uskoo siihen, että itsetuntemus ja oma kasvu mahdollistavat jokaiselle omannäköisen muutoksen kohti tavoitteita. Omia ajattelu- ja toimintamalleja tutkimalla voi löytää itselleen parhaan tavan toimia. Valmennuksen kautta Stina haluaa auttaa ihmisiä oivaltamaan heille tärkeitä asioita ja löytämään oman rohkeuden muutokseen.

Asiakaspalautetta valmennuksista