MIELENRAUHAA ARKEEN –
VERKKOVALMENNUKSET​

Mielenrauhaa arkeen -verkkovalmennukset

Löydä tasapainoa, selkeyttä ja voimavaroja arkeesi!

Hyödyt

  • opit läsnäolotaitoja – lisäät mielenrauhaasi
  • opit stressin säätelytaitoja
  • opit pysähtymistä ja keskittymiskykyä
  • vahvistat omaa tunnetietoisuutta
  • tunnistat omat arvosi ja opit huomioimaan ne ajanhallinnassa
  • opit huomaamaan mikä on tärkeää työssä/elämässä
  • kehität muutosjoustavuuttasi

Jaksot

Jakso 1

Tässä 4 x 1,5 h verkkovalmennuksessa syvennytään mm. läsnäolotaitoihin, stressin säätelyyn ja ajatusten merkitykseen stressissä ja omassa hyvinvoinnissa.

Jakso 2

Tässä 4 x 1,5 h verkkovalmennuksessa keskitytään läsnäolotaitojen lisäksi tunteisiin ja tunnetietoisuuden kehittämiseen.

Jakso 3

Tässä 4 x 1,5 h verkkovalmennuksessa painopiste on läsnäolotaidoissa, arvoissa, ajanhallinnassa ja priorisoinnissa.

Valmennuksessa yhdistyy hyvinvointi ja tutkitut mindfulness-käytännöt arjen työkaluiksi.  
Jaksot koostuvat neljästä 1,5 h verkkovalmennuksesta. Valmennukset sisältävät inspiroivaa teoriaa, mieltä rauhoittavia mindfulnessharjoituksia sekä oivalluttavia valmennusharjoituksia. 
Valmennukset toteutetaan Live-valmennuksena Zoom-sovelluksen kautta. Valmentajina toimivat Ritva Liisanantti ja Stina Akola. Your Attractive Heading

MIELENRAUHAA MUUTOKSEEN 1. jakso

Askeleet kohti mielenrauhaa, tunnetaitoja ja muutosjoustavuutta

Valmennuksessa on yhdistetty työn tekemisen käytänteet työhyvinvoinnin ja tutkittujen mindfulness-käytäntöjen kanssa. Ensimmäinen valmennusjakso sisältää 4 x 1,5 h Live-valmennuskertaa.

Ensimmäisessä valmennusjaksossa perehdytään parhaisiin mindfulness-käytäntöihin erityisesti työn tekemisen ja työhyvinvoinnin näkökulmasta. Ohjelmassa vahvistetaan henkilökohtaisia voimavaroja, mikä on yksi merkittävä työhyvinvoinnin kehittämistapa. Tässä valmennusjaksossa keskitytään tietoiseen hyväksyvään läsnäoloon ja itsensä johtamisen taitoihin vahvistamalla stressin säätelytaitoja sekä ajattelu- ja reflektiotaitoja.

MIELENRAUHAA MUUTOKSEEN 2. jakso

Askeleet kohti tunnetaitoja ja muutosjoustavuutta.

Valmennuksessa on yhdistetty työn tekemisen käytänteet työhyvinvoinnin ja tutkittujen mindfulness-käytäntöjen kanssa. Toinen valmennusjakso sisältää 4 x 2,5 h Live-valmennuskertaa noin viikon välein.

Tässä valmennusjaksossa jatketaan parhaisiin mindfulness-käytäntöihin perehtymistä työn tekemisen ja työhyvinvoinnin näkökulmasta. Ohjelmassa vahvistetaan henkilökohtaisia voimavaroja, mikä on yksi merkittävä työhyvinvoinnin kehittämistapa. Tässä valmennusjaksossa lähdet kehittämään tunnetaitojasi. Opit tiedostamaan ja tunnistamaan tunteitasi ja opit tunnistamaan tarpeita tunteiden takana

MIELENRAUHAA MUUTOKSEEN 3. jakso

Askeleet kohti mielenrauhaa, omia arvoja ja ajanhallintaa.

Valmennuksessa on yhdistetty työn tekemisen käytänteet työhyvinvoinnin ja tutkittujen mindfulness-käytäntöjen kanssa. Kolmas valmennusjakso sisältää 4 x 2 h live-valmennuskertaa noin viikon välein.

Jatkamme tässä valmennusohjelman kolmannessa jaksossa parhaisiin mindfulness-käytäntöihin perehtymistä ja niiden hyödyntämistä ajanhallinnassa ja priorisoinnissa. Kolmannessa valmennusjaksossa pääset avaamaan ajanhallinnan taustalla olevia uskomuksia ja kirkastamaan omia tärkeimpiä asioitasi, arvojasi. Jotta onnistumme priorisoinnissa ja rajaamisessa, on tärkeää tunnistaa, mikä meille on tärkeää. Saat askelmerkit siihen, miten arvot siirtyvät osaksi ajanhallintaasi. Perehdymme myös ajanhallinnan kompastuskiviin ja siihen, mitä niille voi tehdä. Tässä jaksossa käsittelemme myös kiirettä ja saat työkaluja, joilla voit siirtyä lähemmäksi läsnäoloa kiireen sijaan.

Scroll to Top
Share via
Copy link
Powered by Social Snap