Valmennukset

Oivaltava esimies -rohkea ja tietoinen tulevaisuuden rakentaja

Työyhteisön erilaisuuden ja potentiaalin esille saaminen ja hyödyntäminen edellyttää rohkeaa ja tietoista uudistumista. Oivaltava esimies tukee psykologisen turvallisuuden ja emotionaalisen pääoman tuomista organisaation toiminnan perustaksi, jolloin rikastava vuorovaikutus, ihmisten välinen luottamus ja yhteistyö vahvistuvat.