Vaikuttavat valmennukset

.

Valmennukset

Inspiral Coaching rakentaa uutta tulevaisuutta. Oivaltava®-valmennukset sopivat johtajille, esihenkilöille, HR-asiantuntijoille, eri alojen ammattilaisille (kasvatus-, ohjaus- ja opetusala) – kaikille ihmisten kanssa työtä tekeville. Valmennuksemme tukevat muutoksen, epävarmuuden ja ennakoimattomuuden kohtaamista ja vahvistavat rakentavaa ajattelun ja toiminnan kehittämistä.

Valmennuksiemme teoreettisen viitekehyksen muodostaa humanistinen psykologia, kognitiivinen psykologia, positiivinen psykologia, neurotiede, aikuiskasvatustiede ja organisaatiotiede. Keskeisinä tieteellisinä vaikuttajina työssämme ovat mm.: Brene Brown, Eeva Kallio, Robert Kegan, Frederic Laloux, William Torbert, Otto Scharmer (U-teoria), Dave Snowden (Cynefin), Jon Kabat Zinn.

Oivaltava® tiimi/työyhteisö-valmennus

ammattilaisille (esimerkiksi opetus-, ohjaus- ja kasvatusala). Auttaa löytämään rohkeutta muutokseen, vahvistaa läsnäoloa ja hyvinvointia. Mahdollistaa vuorovaikutuksen ja yhteistyön voiman sekä osaamisen ja potentiaalin tunnistamisen ja hyödyntämisen sekä omassa elämässä että työyhteisössä.

Oivaltava® voimavara- ja hyvinvointivalmennus

Ammattilaisille, jotka haluavat pitää laaja-alaisesti huolta omista voimavaroistaan ja hyvinvoinnistaan. Tässä valmennuksessa kehitetään uusia voimavaroja, autetaan tunnistamaan vahvuuksia ja löytämään polku kohti uudistumista.   

Oivaltava® yksilövalmennus

Sinä ammattilainen, joka haluat pysähtyä itsesi, omien vahvuuksiesi ja kehittymisesi äärelle. Tässä valmennuksessa voit kehittää itsetuntemustasi ja vahvistaa voimavarojasi ja hyvinvointiasi.

Oivaltava® esihenkilö tiimin valmentajana

Sopii esihenkilöille, jotka haluavat vahvistaa valmentavaa otetta työhön, ovat kiinnostuneita löytämään oman potentiaalinsa ja kehittymään ja uudistumaan esihenkilöinä.

Oivaltava® esihenkilö tunnetaitajana

Sopii esihenkilöille, jotka haluavat kehittää tunnetaitojaan ja löytää rikastavan vuorovakutuksen voiman. Valmennus auttaa myös tunnistamaan ja vapauttamaan oman ja muiden potentiaalin organisaatiossa.

Oivaltava® yksilövalmennus

Sinä, johtamis- tai esihenkilötyötä tekevä. Tämä valmennus on tuloksellinen tapa pysähtyä oman toiminnan äärelle ja keino kehittyä omassa työssä. Valmennus tukee ja edistää uusien näkökulmien ja toimintatapojen löytämistä.

Ajankohtaista

Katso tulevat valmennukset ja koulutukset paikkakunnittain Ajankohtaista-sivulta. Järjestämme yrityksille ja organisaatioille myös erityyppisiä räätälöityjä valmennuksia ja koulutuksia, joiden sisältö suunnitellaan tapauskohtaisesti. Ota yhteyttä ja kerro lisää teidän tarpeista ja toiveista!

Scroll to Top
Share via
Copy link
Powered by Social Snap