Valmennukset, jotka vaikuttavat pitkään

Vie organisaation johtaminen, esimiestyö tai opetustyö uudelle tasolle valmennuksiemme avulla. Luodaan yhdessä organisaatioonne tiedostavan ja mahdollistavan johtajuuden käytänteitä, joilla on suuri vaikutus.

Valmennukset

Inspiral Coaching rakentaa uutta tulevaisuutta. Oivaltava®-valmennukset sopivat johtajille, esimiehille, HR-asiantuntijoille, opettajille – kaikille ihmisten kanssa työtä tekeville. Kaikki valmennukset tukevat ja rakentavat muutoksen, epävarmuuden ja ennakoimattomuuden kohtaamista ja kasvun ajattelun kehittämistä.
Valmennuksiemme teoreettisena viitekehyksenä toimii kognitiivinen psykologia, positiivinen psykologia, neurotiede, aikuiskasvatustiede ja organisaatiotiede. Keskeisinä tieteellisinä vaikuttajina työssämme ovat mm.: Brene Brown, Eeva Kallio, Robert Kegan, Frederic Laloux, William Torbert, Otto Scharmer (U-teoria), Dave Snowden (Cynefin), Jon Kabat Zinn.

Oivaltava® esimies valmentajana

Oivaltava® esimies tunnetaitajana

Oivaltava® opettaja

Global Leadership profiili

Verkkovalmennukset

Oivaltava® yksilövalmennus opettajille

Oivaltava® yksilövalmennus esimiehille

Mindfulness-ohjaajakoulutus

Tulevat valmennukset

Valmennukset sisältävät 4 x 1,5 h webinaaria noin viikon välein. Valmennukset toteutetaan Live-valmennuksena Zoom-sovelluksen kautta. Ilmoittaudu kätevästi verkossa!
Suosittu Mindfulness-ohjaajakoulutus nyt hybridikoulutuksena, yhdistetty lähipäivä- ja verkkokoulutus, 10.4.2021–12.9.2021. Live-lähi­o­pe­tus­ta kuusi päi­vää ja verkkovalmennuspäiviä neljä päivää Zoom-sovelluksen kautta.

Valmennukset toteutetaan 13.4.2021 alkaen Live-valmennuksena Zoom-sovelluksen kautta. Valmentajina toimivat Ritva Liisanantti ja Stina Akola. Ilmoittautuminen on käynnissä.