Oivaltava Mindfulness®-ohjaaja koulutuksen varausmaksu

200,00 

Suosittu Mind­ful­ness-oh­jaa­ja­kou­lu­tus nyt hybridikoulutuksena, yhdistetty lähipäivä- ja verkkokoulutus.

Mind­ful­ness-oh­jaa­ja­kou­lu­tus so­pii kai­kil­le, ket­kä ha­lu­a­vat op­pia/ke­hit­tää oh­jaa­jan­tai­to­jaan ja saa­da val­miu­det yk­si­löi­den ja ryh­mien oh­jaa­mi­seen.

Koulutuksen hinta 1795 €/yksityishenkilö, 1795 € + alv. /jos maksajana yritys. Mahdollisuus sopia maksueristä, 2-4 maksuerää.

Suosittu Mind­ful­ness-oh­jaa­ja­kou­lu­tus nyt hybridikoulutuksena, yhdistetty lähipäivä- ja verkkokoulutus.

Mind­ful­ness-oh­jaa­ja­kou­lu­tus so­pii kai­kil­le, ket­kä ha­lu­a­vat op­pia/ke­hit­tää oh­jaa­jan­tai­to­jaan ja saa­da val­miu­det yk­si­löi­den ja ryh­mien oh­jaa­mi­seen. Koulutuksen hinta 1795 €/yksityishenkilö, 1795 € + alv. /jos maksajana yritys. Mahdollisuus sopia maksueristä, 2-4 maksuerää.

Mindfulness-ohjaajakoulutus tarjoaa sinulle:

  • val­miu­det oh­ja­ta mind­ful­ness-har­joi­tuk­sia yk­si­löil­le ja ryh­mil­le
  • par­hai­den mind­ful­ness-käy­tän­tö­jen pe­rus­teet
  • ajan­ta­sai­set tie­dot mind­ful­ness-har­joi­tus­ten tut­ki­tuis­ta vai­ku­tuk­sis­ta
  • run­saan va­li­koi­man eri­lai­sia kir­jal­li­sia ja kuun­nel­ta­via mind­ful­ness-har­joi­tuk­sia
  • avai­met mind­ful­ness-tai­to­jen so­vel­ta­mi­seen esi­mer­kik­si val­men­ta­jan, co­ac­hin, työn­oh­jaa­jan, hen­ki­lös­tön ke­hit­tä­jän, työ­hy­vin­voin­nin am­mat­ti­lai­sen, esi­mie­hen, joh­ta­jan tai kou­lut­ta­jan työs­sä
  • van­kan poh­jan omia ta­voit­tei­ta, vii­sai­ta va­lin­to­ja ja hy­vin­voin­tia tu­ke­vaan sään­nöl­li­seen mind­ful­ness-har­joit­te­luun

Tavoite

Kou­lu­tus an­taa val­miu­det oh­ja­ta yk­si­löil­le ja ryh­mil­le mind­ful­ness-har­joit­tei­ta it­sel­le luon­te­vim­mal­la ta­val­la. Kou­lu­tuk­sen ai­ka­na myös oma mind­ful­nes­sin har­joit­ta­mi­nen sy­ve­nee omien ko­ke­mus­ten ja niis­tä syn­ty­vien oi­val­lus­ten kaut­ta.

Arviot

Tuotearvioita ei vielä ole.

Kirjoita ensimmäinen arvio tuotteelle “Oivaltava Mindfulness®-ohjaaja koulutuksen varausmaksu”

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *