Referenssit

Kokemuksia Valmentava esihenkilö -valmennuksesta

Muuttuvassa ja kompleksisessa maailmassa jokaisen osaamisen ja potentiaalin esiin saaminen on tärkeää. Halusimme vahvistaa valmentavaa työotetta, koska yhdessä ajattelu ja jatkuva oppiminen korostuu nyt ja tulevaisuudessa johtamisen näkökulmasta. Esihenkilön fokus onkin henkilöstön potentiaalin esiin saamisessa ja sen kehittämisessä. Muutoksen punaisena lankana on ajattelun ja johtamiskäytäntöjen muutos ja sitä lähdimme tällä valmennuksella hakemaan.

Valmennus lisäsi esihenkilöiden itsetuntemusta ja innostusta lähteä kehittämään itseään ja työtään. Saimme hyviä työkaluja oman toiminnan vaikuttimien tunnistamiseen. Valmennus loi uuden viitekehyksen esihenkilötyölle ja itsensä johtamiselle. Lisäksi se vahvisti esihenkilöiden omaa hyvinvointia ja stressinhallintaa.

Valmennus antoi työkaluja valmentavan vuorovaikutuksen kehittämiseen ja osaamisen johtamiseen enemmän kysymysten kuin vastausten avulla. Saimme välineitä tunnistaa toiminnan esteitä ja ajattelun solmukohtia niin omassa kuin henkilöstönkin ajattelussa.

Valmentajat loivat ensimmäisestä kerrasta lähtien avoimen, luottamuksellisen ja innostavan ilmapiirin, mikä mahdollisti aidon vuorovaikutuksen, itsetutkiskelun ja kasvun johtajana ja ihmisenä. Valmennus oli hyvin rakennettu ja teemoitettu kokonaisuus, jossa keskustelut ja osallistaminen olivat vahvasti mukana.

Satu Keskitalo-Makkonen, toimitusjohtaja, Monetra Pohjois-Savo Oy
Mari Soukka, toimitusjohtaja, Monetra Keski-Suomi Oy

Val­men­nus aloit­taa mat­kan koh­ti ko­ke­muk­sel­lis­ta ja vai­kut­ta­vaa kas­vua ih­mi­se­nä, joh­ta­ja­na ja uudistajana. Oivaltavaksi esihenkilöksi kehittyminen on vertikaalista kehittymistä. Itsetuntemuksen myötä tunneäly kasvaa, omat ajat­te­lu- ja ha­vain­noin­ti­ta­vat sekä uskomukset avautuvat. Näin potentiaali johtajana ja uudistajana on mahdollista saada täysimääräisesti käyttöön.  Oivaltava esihenkilötyö vapauttaa ihmisen ja organisaation potentiaalia. 

Tyytyväisiä asiakkaitamme

Valmennuspalveluillamme on lukuisia tyytyväisiä asiakkaita monilta eri toimialoilta. Tutustu referensseihin ja ota sinäkin yhteyttä!
Todella mielenkiintoinen kokonaisuus, joka antoi aivan uusia ulottuvuuksia johtamiseen ja esimiestyöhön. Sopiva combo teoriaa ja käytäntöä eli valmennusharjoituksia. Suosittelen lämpimästi!
Arja Isotalus
palvelujohtaja,
Monetra Keski-Suomi Oy
Valmennuskokonaisuus antoi konkreettisia työkaluja valmentamiseen ja välitehtävät laittoivat reflektoimaan omaa toimintaa, joka olisi muuten voinut jäädä tekemättä. Huippuvalmennus!
Osallistuja
Valmentava esimies
Esimiesvalmennus antoi hyviä työkaluja valmentavana esimiehenä toimimiseen. Käytännön harjoitukset tukevat omaa kehittymistä. Loistava valmennus itsetuntemuksen kehittämiseen.
Päivi Ahonen
palveluesimies,
Kuopion kaupunki
Sain hyvät materiaalit, kysymyspohjat valmennuskeskusteluihin. Niitä käytän aina enemmän ja enemmän keskusteluissa. Oivalsin, että kaikki muutos lähtee minusta itsestäni. Paras valmennus, missä olen ollut.
Kirsi Lahtinen
palvelupäällikkö,
Monetra Keski-Suomi Oy
Antoisa matka itseen johtajana. Antoi toimivan mallin arjen johtamiseen ja henkilöstön itseohjautuvuuden kehittämiseen. Opin koulutuksessa tulevaisuuden johtamisen taitoja! Hyvä, innostava koulutuspaketti.
Piia Suihkonen
oppilaskodin johtaja,
Vaalijalan kuntayhtymä
Sain luvan tutustua itseeni ja oppia uusia taitoja. Olen oivaltanut uusia asioita ja saanut uusia näkökulmia. Valmennus oli minusta todella hyvä. Sai olla toisenlaisessa maailmassa, irti päivittäisestä elämästä.
Osallistuja
Valmentava esimies
Suosittelen kaikille esimiehille ja myös ylemmälle johdolle. Kokonaisvaltainen, moderni, inspiroiva, oivaltava ja voimaannuttava valmennus, josta hyötyy varmasti työelämän lisäksi myös muilla elämän osa-alueilla.
Osallistuja
Valmentava esimies -valmennus
Inspiroiva uusi matka, jonka toivon jatkuvan. Oivalluksia työhön ja omaan elämään.

Maija Rajamaa
ylihammaslääkäri,
Kuopion kaupunki
Kattava kokonaisuus uudesta tavasta toimia esimiestyössä sujuvammin, tehokkaammin ja henkilöstöä kehittäen.

Kiitos!
Mervi Rissanen
palvelupäällikkö,
Monetra Pohjois-Savo Oy
Tässä valmennuksessa oli laaja teoriapohja ja kokemustieto sekä hyvät esimerkit elävästä elämästä, esimiestyöstä ja valmentavasta johtamisesta. Valmennuksessa oivallutettiin meitä esimiehiä keskustelujen ja erilaisten harjoitusten kautta. Saimme myös jokaisesta välitehtävästä henkilökohtaista palautetta ja se oli tärkeää oman oppimisen kannalta. Valmennuksesta jäi kattava työkalupakki jokaisen käyttöön. Valmentajat olivat erittäin mukavia ja miellyttäviä.”
Marianna Räsänen
palvelupäällikkö,
Monetra Keski-Suomi Oy
Sai kuulla muiden kokemuksia ja näkemyksiä. Valmentajat kuuntelivat, kannustivat ja antoivat arvokasta palautetta mm. välitehtävissä. Valmentajat haastoivat ja antoivat kaikkien äänien kuulua.
Osallistuja
Valmentava esimies -valmennus
Koulutus oli hyvä, asiallinen ja laaja. Paneuduttiin syvälle valmentavaan johtamiseen. Hengitysharjoitukset ja käytännön tehtävät auttoivat oppimisprosessissa erinomaisesti.
Osallistuja
Valmentava esimies -valmennus
Inspiroiva matka itseen ja samalla sai työkalupakin esimiestyön kehittämiseen. Valmennuskokonaisuus rohkaisi muutoksiin. Valmentajien läsnäolo, ote ja asiantuntemus tekivät valmennuspäivistä timantteja kiireen keskelle.
Osallistuja
Valmentava esimies -valmennus