Oivaltava® yksilövalmennus.

Oivaltava® yksilövalmennus eri alojen ammattilaisille

Oivaltava® yksilövalmennus ammattilaisille on luottamuksellinen prosessi, jossa laadit yhdessä valmentajasi kanssa itsellesi omannäköiset tavoitteet. Valmentajasi tukee sinua rakentamaan juuri sinulle toimivia reittejä kohti omia tavoitteitasi. Valmennus on vaikuttava tapa pysähtyä itsensä, oman ajattelun ja toiminnan äärelle. Oivaltavassa® yksilövalmennuksessa lisäät itsetuntemustasi, vahvistat voimavarojasi ja hyvinvointiasi. Oivaltava® yksilövalmennus tukee uusien näkökulmien ja toimintatapojen löytämistä sekä oman muutosvalmiuden kehittämistä. Oivaltava® yksilövalmennus tukee navigoimista epävarmassa toimintaympäristössä.

Näin yksilövalmennus etenee

/

1. Nykytilanteen kartoitus

3. Toimintavaihtoehtojen
tarkastelu

2. Tavoitteen asettaminen

4. Toimintasuunnitelman
tekeminen

Oivaltava® yksilövalmennus sopii sinulle silloin, kun elämässä tai työssä tapahtuu muutoksia, olet hankalien ratkaisujen äärellä tai elät epävarmuudessa. Tai ehkä haluat elämääsi lisää tasapainoa, hallinnan tunnetta, energiaa ja voimavaroja. Valmennus auttaa sinua selkiyttämään omaa ajatteluasi ja tavoitteitasi ja vahvistaa rohkeuttasi muutokseen.

Oivaltava yksilövalmennus sisältää keskustelua, oivalluttavia harjoituksia ja toimintasuunnitelman tekemistä. Jo yhdestä valmennuskerrasta voi olla hyötyä, mutta koska valmennus on prosessi, suosittelemme vähintään neljää valmennuskertaa. Ennen valmennukseen sitoutumista sinulla on mahdollisuus 30 minuutin ilmaiseen konsultaatioon ja tutustumiseen. Tämä ei sido sinua mihinkään.

Yhdistämme valmennuksiimme myös erilaisia työkaluja, jotka tukevat voimavaroja ja hyvinvointia, uudistumista ja muutosvalmiuden kehittymistä. Voimme räätälöidä valmennuskohtaamiset palvelemaan optimaalisesti juuri sinun kehityksellisiä tarpeitasi. Näitä työkaluja ovat mm. Voimakehä®- profilointi, Global Leadership Profile® tai
Metataitoanalyysi®. Tarvittaessa valmennuksiin voidaan yhdistää myös digitaalinen oppimisalusta. Oivaltava® yksilövalmennuksissa tutustut syvemmin omaan potentiaaliin ja kasvuprosessiin sekä niiden myötä uusien ulottuvuuksien ja voimavarojen löytämiseen itsestäsi.

Oivaltava yksilövalmennus sopii sinulle, jos haluat

vahvistaa omia rajojasi
kirkastaa sinulle tärkeät asiat ja rakentaa ajankäyttösi niiden pohjalta
lisätä voimavaroja ja tasapainoa arkeesi
vahvistaa stressinhallintaasi
vahvistaa ammatillista itsetuntoasi ja löytää rohkeuden uusiin toimintamalleihin

Oivaltava yksilövalmennus sopii sinulle, jos haluat

• lisätä itsetuntemustasi 
• tunnistaa itsellesi tärkeitä arvoja, siten että näkyvät aidosti arjessasi
• tunnistaa ja hyödyntää omia vahvuuksiasi monipuolisesti
• lisätä hyvinvointi- ja itsesäätelytaitojasi
• edesauttaa omaa ammatillista kasvuasi 
• vahvistaa ammatti- ja osaamisidentiteettiäsi

Oivaltava yksilövalmennus sopii sinulle, jos haluat

• kehittyä itse johtajana
• viedä johtamiskulttuuria enemmän osallistavaan ja eteenpäin katsovaan suuntaan
• kehittää itseohjautuvaa organisaatiota
• kehittyä muutoksen johtajana
• lisätä vastuunottoa henkilökohtaisesta muutoksesta ja muutoksen
toteuttamisesta

Tutustu valmentajiimme täältä.

Scroll to Top
Share via
Copy link
Powered by Social Snap