Oivaltava® opettaja -
tulevaisuuden taitojen rakentaja
ja tien näyttäjä

Oivaltava® opettaja

Löydä rohkeus muutokseen,  vahvista läsnäoloasi, hyvinvointiasi ja työssä jaksamistasi.

Vahvista myönteistä vuorovaikutusta työssä.

Ymmärrä tunteiden merkitystä omassa opettajuudessa.

Kehitä itsetuntemusta ja itsensäjohtamista.

Valmennus aloittaa matkan kohti kokemuksellista ja vaikuttavaa kasvua ihmisenä, opettajana ja tulevaisuuden rakentajana.
Oivaltava, tulevaisuuteen katsova opettaja on kiinnostunut siitä, miten muutokset haastavat opettajuutta. Hän haluaa ymmärtää tunteiden merkitystä omassa työssä ja omassa toiminnassaan.

Oivaltava opettaja haluaa tutustua omiin ajattelu- ja toimintamalleihin ja siihen, miten ne vaikuttavat omaan opettajuuteen. Hän haluaa itsetuntemusta lisäämällä ja itseään johtamalla tukea omaa hyvinvointia ja työssä jaksamista. Itsetuntemuksen lisäämisen kautta hän kehittää opettajuuttaan läsnä olevampaan ja rohkeampaan suuntaan.

Oivaltava® opettaja –valmennus pohjautuu tieteelliseen tietoon ja ohjelman perustana ovat tietoisuustaidot. Kehitys kohti oivaltavaa opettajuutta alkaa sisältä päin. Tietoisuustaidot tukevat opettajan itsetuntemuksen, itsensä johtamisen taitojen ja hyvinvoinnin kehittymistä. Ne auttavat myös luomaan myönteistä oppimisen ilmapiiriä ja tukevat oppijoiden hyvinvointia.

Valmennukseen sisältyy

Valmennuskokonaisuuden kesto on 5 päivää. Valmennuspäivät voivat olla lähi- tai etäpäiviä, jotka järjestetään noin kerran kuukaudessa. Opetussuunnitelmat korostavat ohjaavan opettamisen merkitystä. Oivaltava opettaja keskittyy oppijan kohtaamiseen ja myönteiseen vuorovaikutukseen, joka auttaa oppijaa uskomaan omiin mahdollisuuksiinsa. Oivaltava opettaja tukee oppijoiden itsensä johtamisen taitojen kehittymistä ja rakentaa vahvoja tulevaisuuden taitoja.

Valmennuksessa:

 • Lisäät itsetuntemusta
 • Opit itsensä johtamisen taitoja
 • Tunnistat ajattelu- ja toimintatapoja
 • Opit tunnistamaan oman tapasi reagoida stressiin Tunnistat energiaa tuovia ja vieviä asioita arjessa
 • Opit tunnetaitoja ja tunteiden merkityksen opettajan työssä

Sisältö:

 • Energiatasapainon johtaminen hyvinvoinnin tukena
 • Stressireaktiot ja niihin vaikuttaminen
 • Läsnäolotaidot
 • Ajattelutavat ja uskomukset toimintaamme
  ohjaamassa
 • Tunteiden tunnistaminen, tiedostaminen ja niiden
  kanssa tasapainossa eläminen
 • Vuorovaikutuksella kohti ohjaavaa opettajuutta
  (kunnioittaminen, kuunteleminen, kysyminen,
  kannustaminen)