Oivaltava® opettaja – tulevaisuuden taitojen rakentaja ja tien näyttäjä.

Oivaltava® opettaja – tulevaisuuden taitojen rakentaja ja tien näyttäjä

Löydä rohkeus muutokseen, vahvista läsnäoloasi, hyvinvointiasi ja työssä jaksamistasi.

Oivaltava® opettaja valmennus aloittaa matkan kohti kokemuksellista ja vaikuttavaa kasvua ihmisenä, opettajana ja tulevaisuuden rakentajana. Oivaltava, tulevaisuuteen katsova opettaja on kiinnostunut siitä, miten muutokset haastavat opettajuutta. Hän haluaa ymmärtää tunteiden merkitystä omassa työssä ja omassa toiminnassaan.

Oivaltava opettaja haluaa tutustua omiin ajattelu- ja toimintamalleihin ja siihen, miten ne vaikuttavat omaan opettajuuteen. Hän haluaa itsetuntemusta lisäämällä ja itseään johtamalla tukea omaa hyvinvointia ja työssä jaksamista. Itsetuntemuksen lisäämisen kautta hän kehittää opettajuuttaan läsnä olevampaan ja rohkeampaan suuntaan.

Oivaltava® opettaja valmennus pohjautuu tieteelliseen tietoon ja ohjelman perustana ovat läsnäolotaidot. kehitys kohti oivaltavaa opettajuutta alkaa sisältä päin. Läsnäolotaidot tukevat opettajan itsetuntemuksen, itsensä johtamisen taitojen ja hyvinvoinnin kehittymistä. Ne auttavat myös luomaan myönteistä oppimisen ilmapiiriä ja tukevat oppijoiden hyvinvointia.

Tämäkin valmennus voidaan räätälöidä juuri teidän tarpeisiinne sopivaksi. Valmennus voidaan toteuttaa lähi- tai etävalmennuksena tai hybridimuodossa keskimäärin kerran kuukaudessa.

Opetussuunnitelmat korostavat ohjaavan opettamisen merkitystä. Oivaltava opettaja keskittyy oppijan kohtaamiseen ja myönteiseen vuorovaikutukseen, joka auttaa oppijaa uskomaan omiin mahdollisuuksiinsa. Oivaltava opettaja tukee oppijoiden itsensä johtamisen taitojen kehittymistä ja rakentaa vahvoja tulevaisuuden taitoja.

Valmennuksessa

  • Lisäät itsetuntemusta
  • Opit itsesi johtamisen taitoja
  • Opit tunnistamaan ajattelu- ja toimintatapojasi
  • Opit tunnistamaan oman tapasi reagoida stressiin
  • Opit löytämään voimavaroja tuovia ja vieviä asioita arjestasi
  • Opit tunnetaitoja ja tunteiden merkitystä opettajan työssä
  • Opit vahvistamaan myönteistä vuorovaikutusta työssä
Scroll to Top
Share via
Copy link
Powered by Social Snap