Oivaltava esimies -
rohkea ja tietoinen uudistaja

Rakenna organisaatiosi menestystä hyvinvoinnin ja uudistumisen kautta – luo mahdollistava organisaatiokulttuuri. Huippusuoritukset ovat mahdollisia, kun ihmiset voivat hyvin. Menestys tulee hyvinvoinnin mukana. Oivaltava esimies näyttää rohkeasti suuntaa kohti uudistumista. Tulevaisuus rakennetaan yhdessä ajattelussa, puheessa ja vuorovaikutuksessa. Oivaltavan esimiehen tärkein johtamisväline on hän itse,  hän rakentaa rohkeasti tärkeintä pääomaansa – itsetuntemusta ja itsensä johtamista. Oivaltava esimies on tietoinen ja voimaantumista mahdollistava. Näin ihmisten ja organisaation toteutumaton potentiaali saadaan esille.

Oivaltava esimies rakentaa psykologista turvallisuutta. Rikastava vuorovaikutus, ihmisten välinen luottamus ja yhteistyö vahvistuvat. Oivaltava esimies on ihminen toiselle ihmiselle. Inhimillinen johtaminen lisää hyvinvointia ja hyvinvointi luo menestystä.

Oivaltava esimies kannustaa rohkeaan ja tietoiseen uudistumiseen ja johtaa rohkeasti kohti tulevaisuutta. Oivaltava esimies tukee muutoskykyisen ja luovan, oivaltavan organisaation rakentumista sekä itseohjautuvuutta. Tulevaisuus rakennetaan yhdessä. 

 

Val­men­nus aloit­taa mat­kan koh­ti ko­ke­muk­sel­lis­ta ja vai­kut­ta­vaa kas­vua ih­mi­se­nä, joh­ta­ja­na ja uudistajana. Oivaltavaksi esimieheksi kehittyminen on vertikaalista kehittymistä. Itsetuntemuksen myötä tunneäly kasvaa, omat ajat­te­lu- ja ha­vain­noin­ti­ta­vat sekä uskomukset avautuvat. Näin potentiaali johtajana ja uudistajana on mahdollista saada täysimääräisesti käyttöön.  Oivaltava esimiestyö vapauttaa ihmisen ja organisaation potentiaalia. 

Valmennuksessa:

 • Kehität itsetuntemusta, ajattelu- ja reflektiotaitoja ja itsensä johtamisen taitoja
 • Opit metatietoisuutta, oman mielen ja tunteiden johtamisen taitoja
 • Opit läsnäolevan, valmentavan asenteen esi­mies­työ­si kul­ma­ki­veksi
 • Opit val­men­ta­vaan vuo­ro­vai­ku­tuk­seen esi­mies­työs­sä­si
 • Opit vahvistamaan luottamusta ja psykologista turvaa organisaatiosi toiminnan perustana
 • Opit rakentamaan yhteistyötä ja yhdessä luomisen kulttuuria

Sisältö:

 • Itsetuntemus ja itsereflektio
 • Itsensä johtaminen
 • Ajattelu, keskittymiskyky ja fokusointi
 • Tunnetaidot ja tunneäly
 • Vuorovaikutuskanavat
 • Luottamus ja psykologinen turva
 • Sitouttaminen, merkityksellisyys, inspirointi
 • Tietoisuustaidot

Valmennuksessa yhdistyy teoria ja valmennusharjoitukset. Lähipäivien välissä tehdään välitehtäviä, reflektoidaan omaa toimintaa ja tehdään mahdollinen kehittämistehtävä omasta organisaatiosta.

Lataa esite tästä.