Oivaltava® esimies tunnetaitajana -
rohkea ja inspiroiva kannustaja

Oivaltava® esimies tunnetaitajana

Kehitä tunnetaitojasi, löydä rikastavan vuorovaikutuksen voima ja vapauta organisaatiosi potentiaali.

Opi tunnetietoisuutta ja tunnetaitoja.

Luo osallistava organisaatiokulttuuri.

Rakenna ja vahvista yhteistyötä.

Rakenna organisaatiosi menestystä tunnetaitojen avulla – luo aito ja osallistava organisaatiokulttuuri. Tunnetaitojen avulla lisäät ymmärrystä tunnekokemuksista ja käyttäytymisestä työpaikalla ja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Tunteet ovat mukana kaikessa tekemisessä.

Tunteet ja ajatukset ovat energiaa. Johtamisessa korostuu erityisesti muutosten ja epävarmuuden hallinta. Lähestymme tätä energian ja tunteiden johtamisen näkökulmasta.

Tunnetietoisuus lähtee itsestä, omasta persoonasta. Kyky olla läsnä, kuunteleminen, välittäminen, kannustaminen ja tukeminen sekä ihmisten puhutteleminen myös tunnetasolla muodostavat tunnejohtamisen peruspilareita.  

Tutustumme ohjelmassa tarpeisiin tunteiden taustalla. Psykologiset perustarpeet selittävät suoritusten eroja työpaikoilla. Tehokas tiimityöskentely tapahtuu parhaiten työyhteisössä, jossa psykologiset perustarpeet täyttyvät. Psykologisia perustarpeita ovat mm. luottamus, psykologinen turvallisuus, arvostus, yhteenkuuluvuus ja merkityksellisyys. Perehdymme näihin käytännön harjoitusten avulla, jolloin ne helppo viedä myös omaan arkeen ja työyhteisöön.  

Valmennukseen sisältyy

Valmennuskokonaisuuden kesto on 5 päivää. Valmennuspäivät voivat olla lähi- tai etäpäiviä, jotka järjestetään noin kerran kuukaudessa. Valmennuksessa yhdistyy teoria ja valmennusharjoitukset. Lähipäivien välissä tehdään välitehtäviä, reflektoidaan omaa toimintaa ja tehdään mahdollinen kehittämistehtävä omasta organisaatiosta.

Valmennuksessa:

 • Opit tunnetietoisuutta ja tunnetaitoja 
 • Opit metatietoisuutta, oman mielen ja tunteiden johtamisen taitoja 
 • Kehität itsetuntemusta, ajattelu- ja reflektiotaitoja ja itsensä johtamisen taitoja 
 • Opit läsnäolevan asenteen esi­henkilötyösi kul­ma­ki­veksi 
 • Opit rikastavan vuo­ro­vai­ku­tuk­sen periaatteet 
 • Opit vahvistamaan psykologisia perustarpeita organisaatiosi toiminnan perustana 
 • Opit rakentamaan yhteistyötä ja yhdessä luomisen kulttuuria

Sisältö:

 • Tunnetaidot ja tunneäly 
 • Rikastava vuorovaikutus 
 • Psykologiset perustarpeet, esim. luottamus, psykologinen turva  
 • Itsetuntemus ja itsereflektio 
 • Itsensä johtaminen 
 • Ajattelu ja fokusointi 
 • Läsnäolotaidot