Oivaltava® esimies tunnetaitajana -
rohkea ja inspiroiva osallistaja

Oivaltava® esimies tunnetaitajana

Kehitä tunnetaitojasi, löydä rikastavan vuorovakutuksen voima ja vapauta organisaatiosi potentiaali.

Opi valmentava asenne esimiestyösi kulmakiveksi.

Rakenna yhteistyötä ja yhdessä luomisen kulttuuria.

Kehitä itsetuntemusta, ajattelu- ja reflektiotaitoja.

Valmennus aloittaa matkan kohti kokemuksellista ja vaikuttavaa kasvua ihmisenä, johtajana ja uudistajana. Oivaltavaksi esimieheksi kehittyminen on vertikaalista kehittymistä. Itsetuntemuksen myötä tunneäly kasvaa, omat ajattelu- ja havainnointitavat sekä uskomukset avautuvat. Näin potentiaali johtajana ja uudistajana on mahdollista saada täysimääräisesti käyttöön. Oivaltava esimiestyö vapauttaa ihmisen ja organisaation potentiaalia.

Rakenna organisaatiosi menestystä hyvinvoinnin ja uudistumisen kautta – luo mahdollistava organisaatiokulttuuri. Huippusuoritukset ovat mahdollisia, kun ihmiset voivat hyvin. Menestys tulee hyvinvoinnin mukana. Oivaltava esimies näyttää rohkeasti suuntaa kohti uudistumista. Tulevaisuus rakennetaan yhdessä ajattelussa, puheessa ja vuorovaikutuksessa. Oivaltavan esimiehen tärkein johtamisväline on hän itse, hän rakentaa rohkeasti tärkeintä pääomaansa – itsetuntemusta ja itsensä johtamista.

Valmennukseen sisältyy

Valmennuskokonaisuuden kesto on 5 päivää. Valmennuspäivät voivat olla lähi- tai etäpäiviä, jotka järjestetään noin kerran kuukaudessa. Valmennuksessa yhdistyy teoria ja valmennusharjoitukset. Lähipäivien välissä tehdään välitehtäviä, reflektoidaan omaa toimintaa ja tehdään mahdollinen kehittämistehtävä omasta organisaatiosta.

Valmennuksessa:

 • Opit tunnetietoisuutta ja tunnetaitoja 
 • Opit metatietoisuutta, oman mielen ja tunteiden johtamisen taitoja 
 • Kehität itsetuntemusta, ajattelu- ja reflektiotaitoja ja itsensä johtamisen taitoja 
 • Opit läsnäolevan asenteen esi­mies­työ­si kul­ma­ki­veksi 
 • Opit rikastavan vuo­ro­vai­ku­tuk­sen periaatteet 
 • Opit vahvistamaan psykologisia perustarpeita organisaatiosi toiminnan perustana 
 • Opit rakentamaan yhteistyötä ja yhdessä luomisen kulttuuria

Sisältö:

 • Tunnetaidot ja tunneäly 
 • Rikastava vuorovaikutus 
 • Psykologiset perustarpeet, esim. luottamus, psykologinen turva  
 • Itsetuntemus ja itsereflektio 
 • Itsensä johtaminen 
 • Ajattelu ja fokusointi 
 • Läsnäolotaidot