Oivaltava® esihenkilö valmentajana – rohkea ja tietoinen osallistaja.

Oivaltava® esihenkilö valmentajana – rohkea ja tietoinen osallistaja

Tämän valmennuksen tavoitteena on vahvistaa valmentavaa otetta työssä, auttaa tunnistamaan oma potentiaalia ja syventämään esihenkilötaitoja. Johtajan oma persoona on instrumentti, jolla hän johtaa muita. Menestyäkseen johtajalla tulisi olla tasapaino tehokkuuden, kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja jatkuvan uudistumisen välillä.

  • Syvennä valmentavan työotteen osaamista
  • Kehity kokonaisvaltaisesti esihenkilönä
  • Tunne olosi varmaksi jatkuvassa muutoksessa

Oivaltava® esihenkilö valmentajana valmennuksessa paneudutaan esihenkilön valmennukselliseen rooliin. Erityisesti perehdytään valmennuksen keskeisiin tekijöihin, valmennusasenteeseen ja sen ajureihin, motivaatiotekijöihin ja onnistumisten kokemuksiin. Valmentajana esihenkilö omaksuu laajemman tarkastelukulman tekemiseen ja osaamisen moninaisuuden tunnistamiseen, itseohjautuvuuden, tasavertaisuuden, toiminnan vapauden ja avoimuuden kautta.

Oivaltava® esihenkilö valmennus aloittaa matkan kohti kunkin omaa kokemuksellista ja vaikuttavaa henkilökohtaista matkaa. Valmennuksessa lähestytään yksilöllisen potentiaalin kautta ja tuetaan kohti omien voimavarojen ja hyvinvointitekijöiden löytämistä. Oivaltava® esihenkilö valmentajana valmennus vahvistaa esihenkilön itsetuntemusta, tunneälyä sekä uudenlaisten ajattelu- ja havainnointitapojen löytämistä sekä muutoskykyä ja jatkuvaa uudistumista tukien näin kokonaisvaltaista kehittymistä. Samalla vahvistetaan organisaation kehittymistä ja uusiutumista.

Yhdistämme valmennuksessa teoriaa ja valmennusharjoituksia. Oman toiminnan reflektointi ja omaa hyvinvointia tukevat ja vahvistavat harjoitukset ovat oleellinen osa valmennusta. Lisäksi valmennuspäivien välissä tehdään erilaisia valmennusharjoituksia ja harjoitellaan myös valmentamista oman henkilöstön kanssa. Valmennus voidaan räätälöidä juuri teidän tarpeisiinne sopivaksi, yleensä kesto on ollut 5 – 8 päivää. Valmennuspäivät ovat olleet lähi- tai etäpäiviä tai hybriditoteutuksia keskimäärin kerran kuukaudessa.

”Vain hyvinvoivat yksilöt, johtajat ja työntekijät ja kansalaiset pystyvät vastaamaan kaoottisen maailman haasteisiin.”

Scroll to Top
Share via
Copy link
Powered by Social Snap