Oivaltava® esihenkilö tunnetaitajana – rohkea ja inspiroiva kannustaja

Oivaltava® esihenkilö tunnetaitajana – rohkea ja inspiroiva kannustaja

Löydä rikastavan vuorovaikutuksen voima, kehitä tunnetaitojasi ja johda tunneilmastoa – vapauta organisaatiosi potentiaali.

Oivaltava® esihenkilö tunnetaitajana valmennuksen tavoitteena on rakentaa organisaation menestystä tunnetaitojen avulla ja luoda aito ja osallistava organisaatiokulttuuri. Tunnetaitojen avulla lisäät ymmärrystä tunnekokemuksista ja tunnekäyttäytymisestä työpaikalla ja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Tunteethan ovat mukana kaikessa tekemisessä, halusimmepa sitä tai emme. Tunteet ja ajatukset ovat energiaa. Johtamisessa korostuu erityisesti muutosten ja epävarmuuden hallinta. Lähestymme tätä energian ja tunteiden johtamisen näkökulmasta.

Tunnetietoisuus lähtee itsestä, omasta persoonasta. Kyky olla läsnä, kuunteleminen, välittäminen, kannustaminen ja tukeminen sekä ihmisten puhutteleminen myös tunnetasolla muodostavat tunnejohtamisen peruspilarit.

Oivaltava® esihenkilö tunnetaitajana valmennuksen aikana tutustutaan tarpeisiin tunteiden taustalla. Psykologiset perustarpeet selittävät suoritusten eroja työpaikoilla. Tehokas tiimityöskentely tapahtuu parhaiten työyhteisössä, jossa psykologiset perustarpeet täyttyvät. Psykologisia perustarpeita ovat mm. luottamus, psykologinen turvallisuus, arvostus, yhteenkuuluvuus. Perehdymme niihin käytännön harjoitusten avulla, jolloin ne on helppo viedä myös omaan arkeen ja työyhteisöön.

Yhdistämme valmennuksessa teoriaa ja valmennusharjoituksia. Oman toiminnan reflektointi ja omaa toimintaa ja tunnejohtamista tukevat ja vahvistavat harjoitukset ovat oleellinen osa valmennusta. Lisäksi valmennuspäivien välissä tehdään erilaisia harjoituksia ja harjoitellaan valmennuksen oppien viemistä käytäntöön.

Tämäkin valmennus voidaan räätälöidä juuri teidän tarpeisiinne sopivaksi. Valmennus voidaan toteuttaa lähi- tai etävalmennuksena tai hybridimuodossa.

Valmennuksessa kartutat osaamistasi:

  • Tunnetietoisuutta ja tunnetaitoja
  • Metataitoja, oman mielen ja tunteiden johtamisen taitoja
  • Itsetuntemusta, ajattelu- ja reflektointitaitoja ja itsensä johtamisen taitoja
  • Läsnä olevan asenteen esihenkilötyösi kulmakiveksi
  • Rikastavan vuorovaikutuksen periaatteet
  • Psykologisista perustarpeista organisaatiosi toiminnan perustana
  • Yhteistyöstä ja yhdessä luomisen kulttuurista
Scroll to Top
Share via
Copy link
Powered by Social Snap