Oivaltava® esimies valmentajana - rohkea ja tietoinen osallistaja

Oivaltava® esimies valmentajana

Vahvista valmentavaa otetta työhösi, tunnista oma kasvun potentiaalisi ja kehity esimiehenä.

Opi esimiehen valmennuksellinen rooli.

Kehity kokonaisvaltaisesti esimiehenä.

Tunne olosi varmaksi jatkuvassa muutoksessa.

Oivaltava® esimies valmentajana -valmennuksessa paneudutaan esimiehen valmennukselliseen rooliin. Oivaltava esimies valmentajana perehtyy valmennusten keskeiseen tekijään, valmennusasenteeseen ja sen keskeisiin ajureihin, motivaatiotekijöihin ja onnistumisten kokemuksiin. Hän omaksuu laajemman tarkastelukulman tekemiseen ja osaamiseen itseohjautuvuuden, tasavertaisuuden, toiminnan vapauden ja avoimuuden kautta.

Oivaltava® esimies valmentajana -valmennus tukee myös esimiehen omaa kokonaisvaltaista kehittymistä, itsetuntemusta, tunneälyä sekä uudenlaisen ajattelu- ja havainnointitavan löytämistä. Oivaltava esimies valmentajana kehittää ihmisten muutoskykyä, jatkuvaa uudistumista ja hyvinvointia ja samalla vahvistaa organisaation kehittymistä ja uusiutumista.

Valmennukseen sisältyy

Valmennuskokonaisuuden kesto on 5 päivää. Valmennuspäivät voivat olla lähi- tai etäpäiviä, jotka järjestetään noin kerran kuukaudessa. Valmennuksessa yhdistyy teoria ja valmennusharjoitukset. Lähipäivien välissä tehdään valmennusharjoituksia, harjoittelet
valmentamista oman henkilöstösi kanssa. Koko valmennuksen ajan mukana ovat myös läsnäoloharjoitukset, jotka tukevat
vertikaalista kehittymistä valmentajana. Lisäksi reflektoidaan omaa toimintaa ja teet mahdollsen oman organisaation kehittämistehtävän.

Valmennus perustuu ihmistä arvostavaan asenteeseen. Keskeisinä ajureina ovat yksilön sisäiset motivaatiotekijät ja onnistumisen
kokemukset. Valmennuksessa yksilöä lähestytään hänen potentiaalinsa kautta ja tuetaan kohti itseohjautuvuutta. Valmennus aloittaa matkan kohti kunkin omaa kokemuksellista ja vaikuttavaa henkilökohtaista kasvun matkaa.

Valmennuksessa:

 • Opit hyödyntämään valmentamista työyhteisössä erilaisissa tilanteissa
 • Kehität valmentavan asenteen oman esimiestyösi kulmakiveksi
 • Opit käyttämään valmennuksellisia työkaluja
 • Kehität ajattelu- ja reflektiotaitoja
 • Opit käyttämään valmennuksellisia työkaluja
 • Vahvistat valmentavaa vuorovaikutusta

Sisältö:

 • Työelämän muutos, tasapainotekijät työssä, stressin hallinta
 • Ajattelutavat ja uskomukset
 • Arvot ja merkityksellisyys työssä
 • Tunteet ja tunnetaidot
 • Rikastava vuorovaikutus
 • Vahvuudet
 • Läsnäolotaidot
Etävalmennus ajankohta:
 • Ti 13.4.21 klo 9-16        
 • Ti 11.5.21 klo 9- 16
 • Ti 6.6.21 klo 9- 16
 • Ti 17.8.21 klo 9- 16
 • Ti 14.9.21 klo 9- 16

Valmennukset toteutetaan Live-valmennuksena Zoom-sovelluksen kautta.  Valmennus sisältää aiheeseen liittyvää teoriaa, mindfulness-harjoituksia sekä valmennusharjoituksia, jotka tukevat aiheen viemistä käytäntöön. Valmentajina toimivat Ritva Liisanantti ja Stina Akola. Tutustu myös valmennuksen referensseihin.

Lähivalmennus ajankohta, Kuopio:
 •  To 7.10 klo 9-16
 • To 11.11 klo 9-16
 • To 20.1.22 klo 9-16
 • To 24.2.22 klo 9-16
 • To 17.3.22 klo 9-16

Valmennus sisältää aiheeseen liittyvää teoriaa, mindfulness-harjoituksia sekä valmennusharjoituksia, jotka tukevat aiheen viemistä käytäntöön. Valmentajina toimivat Ritva Liisanantti ja Stina Akola. Tutustu myös valmennuksen referensseihin

Valmennukset toteutetaan 13.4.2021 alkaen Live-valmennuksena Zoom-sovelluksen kautta. Valmentajina toimivat Ritva Liisanantti ja Stina Akola. Ilmoittautuminen on käynnissä.