Oivaltava esimies valmentajana - rohkea ja tietoinen kannustaja

Oivaltava® esimies valmentajana -rohkea ja tietoinen kannustaja

Oivaltava esimies valmentajana -valmennuksessa paneudutaan esimiehen valmennukselliseen rooliin. Oivaltava esimies valmentajana perehtyy valmennusten keskeiseen tekijään, valmennusasenteeseen ja sen keskeisiin ajureihin, motivaatiotekijöihin ja onnistumisten kokemuksiin. Hän omaksuu laajemman tarkastelukulman tekemiseen ja osaamiseen itseohjautuvuuden, tasavertaisuuden, toiminnan vapauden ja avoimuuden kautta. 

Oivaltava esimies valmentajana -valmennus tukee myös esimiehen omaa kokonaisvaltaista kehittymistä, itsetuntemusta, tunneälyä sekä uudenlaisen ajattelu- ja havainnointitavan löytämistä.  

Oivaltava esimies valmentajana kehittää ihmisten muutoskykyä, jatkuvaa uudistumista ja hyvinvointia ja samalla vahvistaa organisaation kehittymistä ja uusiutumista. 

Valmennus perustuu ihmistä arvostavaan asenteeseen. Keskeisinä ajureina ovat yksilön sisäiset motivaatiotekijät ja onnistumisen kokemukset. Valmennuksessa yksilöä lähestytään hänen potentiaalinsa kautta ja tuetaan kohti itseohjautuvuutta. Valmennus aloittaa matkan kohti kunkin omaa kokemuksellista ja vaikuttavaa henkilökohtaista kasvun matkaa.

Valmennuksessa

 • Opit hyödyntämään valmentamista työyhteisössä erilaisissa tilanteissa                                                                                                                        •  Kehität valmentavan asenteen oman esimiestyösi kulmakiveksi
• Opit käyttämään valmennuksellisia työkaluja                                                                                                                                                                         • Kehität ajattelu- ja reflektiotaitoja                                                                                                                                                                                             • Opit käyttämään valmennuksellisia työkaluja                                                                                                                                                                         • Vahvistat valmentavaa vuorovaikutusta

Sisältö:
• Työelämän muutos, tasapainotekijät työssä, stressin hallinta                                                                                                                                            • Ajattelutavat ja uskomukset
• Arvot ja merkityksellisyys työssä
• Tunteet ja tunnetaidot
• Rikastava vuorovaikutus
• Vahvuudet                                                                                                                                                                                                                                      • Läsnäolotaidot

Valmennuksessa yhdistyy teoria ja valmennusharjoitukset. Lähipäivien välissä tehdään valmennusharjoituksia, harjoittelet valmentamista oman henkilöstösi kanssa. Koko valmennuksen ajan mukana ovat myös läsnäoloharjoitukset, jotka tukevat vertikaalista kehittymistä valmentajana. Lisäksi reflektoidaan omaa toimintaa ja teet mahdollsen oman organisaation kehittämistehtävän.