Mitä halaaminen sinulle merkitsee? Haluatko tulla halatuksi?

Millainen voisi olla sinulle luonteva jouluinen halaustervehdys?

Halaamisen ollessa turvallinen ja lempeä se luo yhteyden kehon, mielen ja tunteen välillä, josta hyötyy sekä halauksen antaja että sen vastaanottaja. Hieman pidemmän halauksen positiivisen mielihyvän tunteen on todettu kestävän vielä halauksen jälkeenkin. Lämpimiä tunteita ja ystävällisyyttä huokuva halaus kätkee sisäänsä voiman, joka elvyttää, lohduttaa, luo yhteyttä välillemme. Myötätuntoinen, aito halaus karkottaa pelkoja, ahdistuneisuutta ja yksinäisyyden tunnetta. Halauksen elvyttävä voima tulee esille erityisesti tilanteissa, joissa koemme elämän koettelevan meitä erityisen paljon. Halaus antaa oikeuden olla juuri se, joka on.

Iho, kehon suurin elin on täynnä kosketusta ja lämpöä aistivia hermopäätteitä. Lämmin silitys, arvostava, kunnioittava kosketus olkapäässä vaikuttaa hermoston välityksellä koko kehoon. Tällöin sydämen syke hidastuu ja verenpaine laskee. Aito yhteys toiseen ihmiseen vapauttaa aivoissa ”rakkaushormonia”, oksitosiinia, myös seratoniinin erittyminen alentaa haitallisia stressitasoja.

Mitä halauksemme viestii?

Onko se ”ohimennen” annettu pikainen halaus, muodollinen halaus vai onko se aidosta, rauhan ja läsnäolon tilasta kumpuava sydämellinen halaus? Millainen on voimaannuttava yhteenkuuluvuutta vahvistava ryhmähalaus? Voimmeko osoittaa myötätuntoa, tukea ja kannustusta myös itsellemme? Miltä sinusta tuntuu taputtaa itseäsi olkapäälle tai halata itseäsi?

Meditoidessamme, keskitymme hengitykseemme ja olemisen tilaan. Samalla edistämme yhteyden syntymistä ihmissuhteissamme. Antamalla jakamattoman huomiomme halauksen yhteydessä, voimme luoda ainutlaatuisia kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin helmihetkiä.

Itsemyötätunnon lempeys ja voima – omia tarpeita kuunteleva lempeä halaus itselle

Näin joulun alla on hyvä muistuttaa itseään myös itsemyötätunnosta kumpuavasta lempeydestä ja sen voimasta, jämäkkyydestä kuunnella omia tarpeitaan ja rajojaan sekä suojata niitä. Myötätuntoinen, läsnä oleva halaus on monesti mieleinen, pitkäänkin lämmittävä lahja läheiselle. On kuitenkin hyvä miettiä myös sitä, miten osoitan itsemyötätuntoa itselleni? Mikä on tämän joulun lahja itselleni, voisiko se olla itsemyötätuntoista itseni äärelle pysähtymistä ja kuuntelua sekä itseni kohtelua myötätuntoisesti, kun parasta ystävääni myös haastavissa tilanteissa? 

On hyvä muistaa, että itsemyötätunto ei ole ominaisuus vaan se on taito, jota voidaan kehittää. Itsemyötätunto koostuu kolmesta ulottuvuudesta:

Ystävällisyys itseä kohtaan

Ymmärtäväisyys itseä kohtaan. Miten kohtelen itseäni kannustavasti ja rohkaisevasti vaikeinakin hetkinä ilman sättivää itsekriittisyyttä?

Lempeys itseä kohtaan

Jaettu ihmisyys

Haavoittuvuus, virheet ja mokat ovat osa elämää, joita me kaikki teemme ajoittain. Ihmisenä olemiseen kuuluu epätäydellisyys ja se tekee meistä inhimillisiä. Jaettu ihmisyys tarkoittaa yhteyden kokemusta toisten kanssa, jolloin emme eristäydy.

Tietoinen läsnäolo

Kyky olla läsnä ja sallia myös vaikeat tunteet. On tärkeää olla itselleen emotionaalisesti läsnä vaikeina hetkinä tiedostaen ikävä tunne ja samalla tarjota itselleen tukea, rohkaisua ja arvostusta. Itsemyötätunto vaatii siis myös rohkeutta mennä vaikeita tunteita kohti.

Mitä hyötyä itsemyötätunnosta on?

Tutkimuksissa on havaittu itsemyötätunnon harjoittamisella lisääntyneeseen itsemyötätuntoisuudella olevan yhteyksiä seuraaviin asioihin:

  • Hyvinvoinnin lisääntymiseen
  • Parempaan resilienssiin
  • Suotuisia vaikutuksia mielenterveyteen vähentäen ahdistuneisuutta
  • Lisäävän pystyvyyden tunnetta ja lisäävän turvan tunnetta

Tutkimuksen mukaan itsemyötätunnon harjoittaminen vähentää epäonnistumisen pelkoa ja lisää itseluottamusta. Se myös tukee haasteiden ja riskien kohtaamisessa. Itsemyötätunto vaikuttaa myös turvallisuustunteen syntymiseen. Ulkopuolelta tuleva arvostelu ja kritiikki tai oma sisäinen itsekritiikki aktivoi sympaattista hermostoa. Kuitenkin jo itsemyötätunnon kuvitteleminen aktivoi parasympaattista hermostoa, joka rauhoittaa. Tällöin näkökulmat laajenevat, ovat myönteisempiä ja rakentavampia kuin pelkotilan vallassa.

Itsemyötätunto auttaa meitä kääntymään toisia kohtia myös vaikeina hetkinä. Itsemyötätunto ei kuitenkaan tarkoita itsekyyttä tai itsesääliä. Ymmärrys siitä, että ihmisyyteen kuuluvat niin virheet kuin epäonnistumisetkin osana inhimillistä elämää, auttaa meitä tuntemaan yhteenkuuluvuuden tunteita muita kohtaan. Tämä jos mikä on tärkeä oivallus, kun pyrimme vähentämään yhteiskunnassamme ilmenevää yhä kasvavaa yksinäisyyttä.

Scroll to Top
Share via
Copy link
Powered by Social Snap