Kehitä toimintaa ja vuorovaikutustasi vertikaalisesti​

Tilaa oma Mindset-analyysi kehittymisesi tueksi​

Profiili auttaa tunnistamaan toimintaasi ja vuorovaikutustasi ohjaavat toimintalogiikat ja hyödyntämään tätä tietoa tukemaan kehittymistäsi. 

Profiili auttaa löytämään omat kehittymisalueet​

Auttaa katsomaan pinnan alle ajattelutapaa, johon käyttäytymisemme perustuu​

Tarjoaa uusia näkökulmia kompleksisuuden käsittelemiseen​

Uusia haasteita on vaikeaa ratkaista samalla ajattelun tasolla millä ne ovat syntyneet. Tämän vuoksi valmennuksessa syvennytään ajattelun merkitykseen ja avataan rohkeasti ovi kohti omaa toimintalogiikkaa. 

Mindset-analyysi on itseaerviointimenettely ja profiilityökalu, joka tunnistaa toimintaamme ohjaavan logiikan. Jokainen meistä tulkitsee, toimii ja käsittelee maailmaa tietyllä tavalla, stressaavissa tilanteissa vielä omalla erityisellä tavalla. Voimme kuitenkin oppia kehittämään kasvua tukevan toimintalogiikan, jolla muodostamme käsityksen itsestämme, suhteistamme ja laajemmasta kontekstista ja joka määrittelee käyttäytymisemme sekä työelämässä että jokapäiväisessä elämässä.

Kauttamme voi tilata GLA:n tai Metataitoklinikan Mindset-profiilin. 

Vertikaalinen kehitys​

Vertikaalinen kehitys auttaa ymmärtämään eroja käyttäytymisen taustalla olevassa tavassa tulkita, ymmärtää kohtaamiamme asioita. Myös aikuisena voimme kasvaa, lisätä kapasiteettiamme ja laajentaa ajattelutapaamme. Kompleksisessa ja  muuttuvassa maailmassa kasvu ja kehittyminen on välttämätöntä. Vertikaalisessa kehittymisessä, opetettelemme uudenlaisia ajattelu- ja havainnointitapoja ja opimme metataitoja.

Kehityksessä ei ole siten kysymys vain siitä, että kerätään elämämme varrella lisää tietoa, osaamista ja kokemusta asioista (ns. horisontaalinen kehitys).  Myös kapasiteettimme, tapamme jäsentää tietoa, osaamista ja kokemuksia voi itsessään kehittyä (ns. vertikaalinen kehitys). Sitä kutsumme mindsetiksi. 

Erityisen tärkeää vertikaalinen kehittyminen on nykyisen kaltaisessa kompleksisessa ns. VUCA- toimintaympäristössä (V – volatile, U – uncertainty, C-complex, A – ambiguity). 

Metataidot avaa tarttumapinnan mindsettiisi​

Mindsetin vaikutus elämäämme on hyvin kokonaisvaltainen.
Metataidot ilmentävät, miten mindset ilmenee elämämme eri osa-alueilla. ​

OLEMINEN-
Suhde itseen ja kokemukseeni

Läsnäolo
Itsetuntemus
Uteliaisuus
Sisäinen kompassi​

AJATTELU-
suhde tarinaani

Kompleksisuuden hallintakyky
Näkökulmittaminen
Merkitysten rakentaminen
Visiointi​

SUHDE MUIHIN-
muut ihmiset ja maailma

Arvostus
Yhteisöllisyys
Empatia ja myötätunto

YHTEISTYÖ-
sosiaaliset taidot

Vuorovaikutus-taidot
Yhdessä kehittämisen taidot
Luottamus
Taito aktivoida toimintaan​

TOIMINTA-
muutoksen edistäminen

Rohkeus
Luovuus
Optimismi
Sitkeys​

Mindsetin vaikutus elämäämme on hyvin kokonaisvaltainen.
Metataidot ilmentävät, miten mindset ilmenee elämämme eri osa-alueilla. ​

Tilaa Mindset-profiili​

Voit tilata Mindset-profiilin, joka sisältää yhden valmennuskerran tai kattavamman profiilin sisältäen neljä valmennuskertaa.  

"*" näyttää pakolliset kentät

Scroll to Top
Share via
Copy link
Powered by Social Snap