Kehitä toimintaa ja vuorovaikututasi vertikaalisesti

Tilaa oma Mindset-analyysi kehittymisesi tueksi

Profiili auttaa tunnistamaan toimintaasi ja vuorovaikutustasi ohjaavat toimintalogiikat ja hyödyntämään tätä tietoa tukemaan kehittymistäsi. 

Profiili auttaa löytämään omat kehittymisalueet

Auttaa katsomaan pinnan alle ajattelutapaa, johon käyttäytymisemme perustuu

Tarjoaa uusia näkökulmia kompleksisuuden käsittelemiseen

Uusia haasteita on vaikeaa ratkaista samalla ajattelun tasolla millä ne ovat syntyneet. Tämän vuoksi valmennuksessa syvennytään ajattelun merkitykseen ja avataan rohkeasti ovi kohti omaa toimintalogiikkaa. 

Mindset-analyysi on itseaerviointimenettely ja profiilityökalu, joka tunnistaa toimintaamme ohjaavan logiikan. Jokainen meistä tulkitsee, toimii ja käsittelee maailmaa tietyllä tavalla, stressaavissa tilanteissa vielä omalla erityisellä tavalla. Voimme kuitenkin oppia kehittämään kasvua tukevan toimintalogiikan, jolla muodostamme käsityksen itsestämme, suhteistamme ja laajemmasta kontekstista ja joka määrittelee käyttäytymisemme sekä työelämässä että jokapäiväisessä elämässä.

Kauttamme voi tilata GLA:n tai Metataitoklinikan Mindset-profiilin. 

Vertikaalinen kehitys

Vertikaalinen kehitys auttaa ymmärtämään eroja käyttäytymisen taustalla olevassa tavassa tulkita, ymmärtää kohtaamiamme asioita. Myös aikuisena voimme kasvaa, lisätä kapasiteettiamme ja laajentaa ajattelutapaamme. Kompleksisessa ja  muuttuvassa maailmassa kasvu ja kehittyminen on välttämätöntä. Vertikaalisessa kehittymisessä, opetettelemme uudenlaisia ajattelu- ja havainnointitapoja ja opimme metataitoja.

Kehityksessä ei ole siten kysymys vain siitä, että kerätään elämämme varrella lisää tietoa, osaamista ja kokemusta asioista (ns. horisontaalinen kehitys).  Myös kapasiteettimme, tapamme jäsentää tietoa, osaamista ja kokemuksia voi itsessään kehittyä (ns. vertikaalinen kehitys). Sitä kutsumme mindsetiksi. 

Erityisen tärkeää vertikaalinen kehittyminen on nykyisen kaltaisessa kompleksisessa ns. VUCA- toimintaympäristössä (V – volatile, U – uncertainty, C-complex, A – ambiguity). 

Metataidot avaa tarttumapinnan mindsettiisi

Mindsetin vaikutus elämäämme on hyvin kokonaisvaltainen.
Metataidot ilmentävät, miten mindset ilmenee elämämme eri osa-alueilla.

OLEMINEN-
Suhde itseen ja kokemukseeni

Läsnäolo
Itsetuntemus
Uteliaisuus
Sisäinen kompassi
AJATTELU-
suhde tarinaani

Kompleksisuuden hallintakyky
Näkökulmittaminen
Merkitysten rakentaminen
Visiointi
SUHDE MUIHIN-
muut ihmiset ja maailma

Arvostus
Yhteisöllisyys
Empatia ja myötätunto
YHTEISTYÖ-
sosiaaliset taidot

Vuorovaikutus-taidot
Yhdessä kehittämisen taidot
Luottamus
Taito aktivoida toimintaan
TOIMINTA-
muutoksen edistäminen

Rohkeus
Luovuus
Optimismi
Sitkeys
Mindsetin vaikutus elämäämme on hyvin kokonaisvaltainen. Metataidot ilmentävät, miten mindset ilmenee elämämme eri osa-alueilla. ​

Tilaa Mindset-profiili

Voit tilata Mindset-profiilin, joka sisältää yhden valmenuskerran tai kattavamman profiilin sisältäen neljä valmennuskertaa.