Mindfulness – kuntosaliharjoitusta mielelle.

Mindfulness – kuntosaliharjoitusta mielelle

Maailma ja todellisuus muuttuvat koko ajan, ja paine myös yksilön muutokseen ja muuttumiseen kasvaa. Ei pelkästään sen takia, että osaamista täytyy päivittää koko ajan, vaan yksilön, ihmisen itsensä takia.

Me emme ole niin kuin älypuhelimet, joiden akku ilmoittaa, että virtaa on jäljellä enää 5 %, jolloin on kiire laittaa puhelin lataukseen. Me joustamme ja venymme kunnes väsymme, menetämme hallinnan tunteemme tai ehkäpä vasta uupumus tai sairastuminen pysähdyttää meidät. Tai tunnemyrskyt, voimakkaat mielihalut tai myrkylliset ajatukset vievät mukanaan tuottaen psyykkistä kärsimystä ja ristiriitoja elämäämme.  Tai jätämme huomioimatta kehon viestit ja kuuntelemme vain ajattelevaa mieltämme. 

Voimme itse vaikuttaa hyvinvointiimme

Hyvinvoinnista ja itsestä huolehtimisesta puhutaan paljon. Käytännössä voi olla kuitenkin niin, että työelämä on lohkaissut ison osan elämästämme jopa hyvinvoinnin kustannuksella. Helposti unohdamme sen, että voimme myös itse vaikuttaa omaan hyvinvointiimme. Saatamme tiedostaa tarpeen ja halunkin muutokselle, mutta totutut rutiinit, muiden odotukset, kiire ja voimavarojen vähyys vaikuttavat siihen, että asia jää tiedostamisen tasolle, jolloin muutosta on vaikea viedä käytäntöön asti. 

Oivaltava® Mindfulness-ohjaajakoulutuksessa pysähdyt itsesi äärelle, vietät itsesi ja muun ryhmän kanssa 10 arvokasta päivää. Saat aikaa kuunnella vastauksia erilaisiin kysymyksiin: mitä minulle kuuluu? Pystynkö pysähtymään? Mitä läsnäolo minulle tarkoittaa? Tunnistanko stressitekijäni ja -oireeni? Tunnistanko asiat, jotka vievät tai tuovat minulle energiaa? Miten suhtaudun omiin virheisiin tai epäonnistumisiin? Mitä kerron silloin itselleni? Tunnistanko tunteeni? Millaisia ovat minun ”selkäydinreaktioni”, yksilölliset tapani reagoida ja ilmaista itseäni?

Mindfulnessia ei syyttä kutsuta mielen kuntosaliksi. Mieli pystyy rakentamaan uutta, levollisempaa suhdetta kaikkiin elämämme häiriötekijöihin. Ja tähän mielen luontaiseen taitoon perustuen on mahdollista elää levollisempaa elämää myrskyn ja kaaoksenkin keskellä. 

Opi rakentamaan levollisempi suhde elämän häiriötekijöihin

Koulutuksessamme löydät vastauksia yllä oleviin kysymyksiin. Koulutus on vahvasti kokemuksellinen, annat aikaa itsellesi ja syvennät itsetuntemustasi. Mindfulness-harjoitusten ohjaamisen oppimisprosessissa opettelet puolestaan tunnistamaan omaa ohjaajan ääntäsi.  Ensin luodaan perusta omien harjoitusten kautta, mutta oman ohjaajan äänen kautta opit tunnistamaan juuri ne tavat, joilla haluat viedä tietoista läsnäoloa eteenpäin. Esimerkiksi opettajana saatat huomata oppilaidesi hyötyvän huomion suuntaamisen taidoista tai fysioterapeuttina annat potilaallesi hetken aikaa pysähtymiseen ja huomio suuntaamiseen hengitykseen tai kehoon ennen kuin aloitat varsinaisen hoidon. 

Koulutuksen aikana opit ja vahvistat kaikkia niitä tietoja ja taitoja, joiden avulla voit ohjata jatkossa itsenäisesti yksilöitä ja ryhmiä. Kokemuksellisuus ja opiskeltava teoria taustoittavat ja syventävät erilaisia harjoituksia.

Mindfulness-ohjaajakoulutus antaa eväät ohjata muita

Tärkeänä teemana koulutuksessa kulkevat mukana myös mielen strategiat, asenteet. Mielen strategioiden kautta tutkitaan omaa mielen maisemaa. Asenteet auttavat suuresti tällä tutkimusmatkalla. Ne esimerkiksi auttavat suhtautumaan uudella tavalla mielemme toimintaan, kuten arvosteluun tai tuomitsemiseen – opimme näkemään asioita uusin silmin. 

Kaiken kaikkiaan hyvinvointitaidoista ja itsensä johtamisesta on tulossa tärkeä osa tulevaisuuden työelämätaitoja. Myös World Economic Forum 2025 raportissa korostettiin mindfulnessin, stressinsietokyvyn ja muiden henkilökohtaisten hyvinvointitaitojen merkitystä muutoksessa selviytymisessä.  

Tervetuloa koulutukseen! 

Scroll to Top
Share via
Copy link
Powered by Social Snap