Meistä

Ympäristössä, jossa toimimme tapahtuu nyt nopeita ja voimakkaita muutoksia. Nämä muutokset luovat voimakkaita tarpeita löytää ja pitää huolta omista, tiimien, työyhteisöjen ja organisaatioiden voimavaroista. Voimavarat ja hyvinvointi mahdollistavat uusiutumisen, transformaation, jossa luovutaan vanhasta, olipa ne sitten lähestymistapoja, uskomuksia tai toimintatapoja ja jotka koskevat ihmisiä, organisaatiota tai muutosta itseään.

Me, sinun valmentajasi, haluamme olla tukemassa sinua, tiimiäsi, työyhteisöäsi ja organisaatiotasi kohti voimavaroja ja hyvinvointia –  inspiroimassa kohti toivottua muutosta – ja tukemassa ja tarvittaessa myös haastamassa kohti uudistumista ja kehittymistä.

Ritva Liisanantti​

Olen pitkän esihenkilö- ja johtamistaustan omaava valmentaja ja mindfulness-opettaja. Valmennustyöskentelyni painopiste on itsetuntemuksen, omien voimavarojen, itsensä johtamisen sekä muutoskyvykkyyden ja valmentavan työskentelytavan kehittämisessä. Olen kehittänyt omaa tiedostamista ja tietoisuustaitoja sekä mindfulnessin että systeemisen transformaation valmennuksen näkökulmasta.

Tuen sinua, tiimiäsi ja organisaatiotasi kohti dialogisuutta, yhteistyötä ja yhdessä ohjautumista. Voimavarojen ja hyvinvoinnin lähteiden löytäminen tukee niin yksilöä, tiimiä kuin organisaatiotakin kohti rakentavaa ja rikastavaa vuorovaikutusta ja edelleen uudistumismatkalle kohti haluttuja tavoitteita. Haluan olla luomassa inhimillistä työelämää, jossa erilaiset näkökulmat ovat luovuuden lähde ja yhteisöllisyyden ja yhteistyön rakentumisen elementti. Arvostus, kunnioittava kohtaaminen sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys ovat toimintani ydintä. Valmentajana haluan auttaa sinua ja organisaatiotasi kohti  haluttua muutosta, kasvua ja  tulevaisuuden menestystä. Olen sinun valmentajasi!

Sertifioitu systeemisen transformaation valmentaja®, Sertifioitu metataitovalmentaja®, Master Coach (ICF approved), Mindfulness ja meditaatio opettaja®, Positive Psychology Practitioner®, Työhyvinvointivointivalmentaja

Anna-Maija Gustafsson​

Minulla on monipuolista osaamista kouluttajana ja valmentavalla työskentelyotteella toimimisesta.  Olen valmentanut nuoria ammatillisen kasvun saralla uran alkutaipaleella sekä aikuisia ammatti-identiteetin kehittymiseen liittyen uran eri vaiheissa ja muutoskohdissa. Minua ovat aina motivoineet ja innostaneet työyhteisöjen toimintakulttuurin kehittämiseen liittyvät kysymykset sekä hyvinvoinnin edistäminen niin yksilön psykologisen pääoman kuin yhteisön sosiaalisen pääoman näkökulmasta. Olen myös kehittänyt omaa itsetuntemustani, läsnäolo-, tietoisuus-, tunnetaitojani sekä ajattelu- ja toimintamallejani monin eri tavoin työurani aikana ja huomannut myös omakohtaisesti niiden merkityksen hyvinvointini peruspilareina.  

Halua omalta osaltani olla luomassa inhimillistä työelämää, jossa on tilaa erilaisten näkökulmien jakamiselle, oivalluksille, oppimiselle, aidolle kohtaamiselle ja yhteistyölle. Arvostava, kunnioittava kohtaaminen sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeinen lähestymistapa ovat minulle tärkeitä arvoja ja siten vuorovaikutukseni ja toimintani keskiössä. Olen Sinun valmentajasi!  

Kasvatustieteen maisteri (KM), opettaja, terveydenhoitaja, sertifioitu Brain-based Coach®, työhyvinvointivalmentaja, VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmentaja, VOIMAKEHÄ®-mentori, NLP Practitioner, vertaismentori , Oivaltava® Mindfulness-ohjaaja, sertifioitu Metataito-valmentaja®

Scroll to Top
Share via
Copy link
Powered by Social Snap