Meistä

Ympäristössä, jossa toimimme tapahtuu nyt nopeita ja voimakkaita muutoksia. Tämä edellyttää uusiutumista sekä syvää ymmärrystä muutoksen dynamiikasta. Uusiutumisessa, transformaatiossa täytyy luopua vanhasta – lähestymistavoista, uskomuksista, toimintatavoista, koskevat ne sitten ihmisiä, organisaatiota tai muutosta itseään. Me haluamme olla inspiroimassa sinua tai organisaatiotasi kohti muutosta, tukemassa ja tarvittaessa myös haastamassa kohti uudistumista ja kehittymistä.

Ritva Liisanantti

Minulla on pitkä kokemus rahoitusalalta esimies- ja johtotehtävistä. Opiskelin työni ohella valmennusta ja mindfulness-läsnäolotaitoja. Vaikutuin sekä valmennuksen että läsnäolotaitojen hyödyllisyydestä ja vaikuttavuudesta. Löysiin havainnoijan itsestäni ja tunnistin reagointi- ja toimintamalleja, jotka eivät enää palvelleet minua. Myös tunteet reagointimallien takana alkoivat avautua ja pystyin kohtaamaan ne paremmin. Näin minulle avautui täysin uudenlainen polku kehittyä työssäni oman itsetuntemuksen kehittämisen kautta. Pystyin näkemään paremmin kokonaisuuksia ja niihin vaikuttavia tekijöitä, priorisointikykyni ja erityisesti stressin hallintakykyni kehittyivät. Puhumattakaan tunnetaidoista, joiden myötä kehityin ihmisten johtamisessa. Vakuutuin mindfulnessin merkityksestä ja tarpeellisuudesta itsetuntemuksen, ajattelutaitojen, tunnetaitojen ja itsensä johtamisen ja johtamisen taustalla.

Haluan olla ohjaamassa sinua ja organisaatiotasi vertikaaliseen kehittymiseen ja uudistumismatkalle. Valmentajana haluan viedä sinut ja organisaatiosi kohti parempaa yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Kysymysten äärelle pysähtyminen ja tilan antaminen uusien näkökulmien syntymiselle lisää oivalluksia ja kasvua ja tukee itseohjautuvuutta. Haluan olla tuomassa tietoisuustaitoja ja tunnetaitoja arjen työkaluiksi luomaan tulevaisuuden menestystä, hyvinvointia ja parempaa työelämää.  Olen sertifioitu GLP- Coach, Mindfulness-ohjaajien kouluttaja, työhyvinvointivalmentaja ja positiivisen psykologian ohjaaja. Olen sinun valmentajasi.

Stina Akola

Olen kasvatus- ja opetusalan vahva osaaja. Opettajana läsnäolo ja kohtaaminen ovat olleet aina työni tärkeät kulmakivet. Työssäni erityisopettajana tarvitsin työkaluja haastavien tilanteiden kohtaamiseen ja oman työssä jaksamisen tueksi. Siksi lähdin opiskelemaan niin valmentamista kuin läsnäolotaitojakin. Pysähtymällä oman itsen äärelle aloin ymmärtää omia toimintatapojani. Tunnistin niiden taustalla vaikuttavia tunteitani, ajatuksiani ja uskomuksiani. Itsetuntemuksen lisääntyminen vahvisti rohkeutta rajojen vetämiseen ja lisäsi itseluottamusta. Uskalsin alkaa pysähtymään työssäni ja luomaan läsnäolollani rauhallista ja turvallista tilaa oppimiselle.  

Uskon vahvasti itsetuntemuksen olevan hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen ytimessä. Omiin ajattelu- ja toimintamalleihin tutustuminen auttaa rakentamaan tasapainoa omaan työhön ja arkeen. Ymmärtämällä itseämme, ymmärrämme paremmin myös muita. Jokaisella työyhteisön jäsenellä on vastuu siitä tunnelmasta, jonka työpaikoille luomme. Valmentajana haluan olla rohkaisemassa sinua ja organisaatiotasi kohti omaa kasvua ja potentiaalia. Olen KM, erityisopettaja, ratkaisukeskeinen valmentaja ja Mindfulness työssä –ohjaaja. Olen sinun valmentajasi.