Meistä

Ympäristössä, jossa toimimme tapahtuu nyt nopeita ja voimakkaita muutoksia. Nämä muutokset luovat voimakkaita tarpeita löytää ja pitää huolta omista, tiimien, työyhteisöjen ja organisaatioiden voimavaroista. Voimavarat ja hyvinvointi mahdollistavat uusiutumisen, transformaation, jossa luovutaan vanhasta, olipa ne sitten lähestymistapoja, uskomuksia tai toimintatapoja ja jotka koskevat ihmisiä, organisaatiota tai muutosta itseään.

Me, sinun valmentajasi, haluamme olla tukemassa sinua, tiimiäsi, työyhteisöäsi ja organisaatiotasi kohti voimavaroja ja hyvinvointia –  inspiroimassa kohti toivottua muutosta – ja tukemassa ja tarvittaessa myös haastamassa kohti uudistumista ja kehittymistä.

Ritva Liisanantti​

Olen pitkän esihenkilö- ja johtamistaustan omaava valmentaja ja työnohjaaja. Valmennustyöskentelyni painopiste on itsetuntemuksen, omien voimavarojen, itsensä johtamisen ja itseohjautuvuuden sekä muutoskyvykkyyden ja valmentavan työskentelytavan kehittämisessä. 

Tuen sinua, tiimiäsi ja organisaatiotasi myös kohti dialogisuutta ja yhdessä ohjautumista. Voimavarojen ja hyvinvoinnin lähteiden löytäminen tukee niin yksilöä, tiimiä kuin organisaatiotakin kohti rakentavaa ja rikastavaa vuorovaikutusta ja edelleen uudistumismatkalle kohti haluttuja tavoitteita. Valmentajana autan sinua ja organisaatiotasi kohti  kasvua ja  tulevaisuuden menestystä. Olen sinun valmentajasi!

Sertifioitu systeemisen transformaation valmentaja®, sertifioitu Metataitovalmentaja®, työnohjaaja (opisk.), Mindfulness-kouluttaja, työhyvinvointivalmentaja, Positive Psychology Practitioner®.

Stina Akola​

Olen kasvatus- ja opetusalan vahva osaaja. Opettajana läsnäolo ja kohtaaminen ovat olleet aina työni tärkeät kulmakivet. Työssäni erityisopettajana tarvitsin työkaluja haastavien tilanteiden kohtaamiseen ja oman työssä jaksamisen tueksi. Siksi lähdin opiskelemaan niin valmentamista kuin läsnäolotaitojakin. Pysähtymällä oman itsen äärelle aloin ymmärtää omia toimintatapojani. Tunnistin niiden taustalla vaikuttavia tunteitani, ajatuksiani ja uskomuksiani. Itsetuntemuksen lisääntyminen vahvisti rohkeutta rajojen vetämiseen ja lisäsi itseluottamusta. Uskalsin alkaa pysähtymään työssäni ja luomaan läsnäolollani rauhallista ja turvallista tilaa oppimiselle.  

Uskon vahvasti itsetuntemuksen olevan hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen ytimessä. Omiin ajattelu- ja toimintamalleihin tutustuminen auttaa rakentamaan tasapainoa omaan työhön ja arkeen. Ymmärtämällä itseämme, ymmärrämme paremmin myös muita. Jokaisella työyhteisön jäsenellä on vastuu siitä tunnelmasta, jonka työpaikoille luomme. Valmentajana haluan olla rohkaisemassa sinua ja organisaatiotasi kohti omaa kasvua ja potentiaalia. Olen sinun valmentajasi!

Kasvatustieteen maisteri (KM), erityisopettaja, ratkaisukeskeinen valmentaja, työnohjaaja, Mindfulness työssä -ohjaaja

Anna-Maija Gustafsson​

Minulla on monipuolista osaamista kouluttajana ja valmentavalla työskentelyotteella toimimisesta.  Olen valmentanut nuoria ammatillisen kasvun saralla uran alkutaipaleella sekä aikuisia ammatti-identiteetin kehittymiseen liittyen uran eri vaiheissa ja muutoskohdissa. Minua ovat aina motivoineet ja innostaneet työyhteisöjen toimintakulttuurin kehittämiseen liittyvät kysymykset sekä hyvinvoinnin edistäminen niin yksilön psykologisen pääoman kuin yhteisön sosiaalisen pääoman näkökulmasta. Olen myös kehittänyt omaa itsetuntemustani, läsnäolo-, tietoisuus-, tunnetaitojani sekä ajattelu- ja toimintamallejani monin eri tavoin työurani aikana ja huomannut myös omakohtaisesti niiden merkityksen hyvinvointini peruspilareina.  

Halua omalta osaltani olla luomassa inhimillistä työelämää, jossa on tilaa erilaisten näkökulmien jakamiselle, oivalluksille, oppimiselle, aidolle kohtaamiselle ja yhteistyölle. Arvostava, kunnioittava kohtaaminen sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeinen lähestymistapa ovat minulle tärkeitä arvoja ja siten vuorovaikutukseni ja toimintani keskiössä. Olen Sinun valmentajasi!  

Kasvatustieteen maisteri (KM), opettaja, terveydenhoitaja, sertifioitu Brain-based Coach®, työhyvinvointivalmentaja, VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmentaja, VOIMAKEHÄ®-mentori, NLP Practitioner, vertaismentori 

Scroll to Top
Share via
Copy link
Powered by Social Snap