Me inspiroijat

Ympäristössä, jossa toimimme tapahtuu nyt nopeita ja voimakkaita muutoksia. Tämä edellyttää uusiutumista sekä syvää ymmärrystä muutoksen dynamiikasta. Uusiutumisessa, transformaatiossa täytyy luopua vanhasta – lähestymistavoista uskomuksista, toimintatavoistakoskipa ne sitten ihmisiä, organisaatiota tai muutosta itsestään. Me inspiroijat haluamme olla inspiroimassa sinua ja organisaatiotasi kohti muutosta, tukemassa ja haastamassa uudistumaan ja kehittymään…

Ritva Liisanantti, minulla on pitkä kokemus rahoitusalalta esimiestehtävistä.   Jo oman rahoitusalan urani aikana löysin läsnäolon ja tunnetaitojen voiman – erityisen muutosten, kasvun ja kehittymisen yhteydessä. Haluankin olla ohjaamassa sinua ja organisaatiotasi vertikaaliseen kehittymiseen, ja uudistumismatkalle.   Haluan valmentajana viedä sinut ja organisaatiosi kohti parempaa yhteistyötä ja vuorovaikutusta.  Kysymysten äärelle pysähtyminen ja tilan antaminen uusien näkökulmien syntymiselle lisää oivalluksia ja kasvua ja tukee itseohjautuvuutta. Haluan tuoda tietoisuustaidot ja tunnetaidot arjen työkaluiksi luomaan tulevaisuuden menestystä. Olen sertifioitu GLP- Coach, Mindfulness-ohjaajien kouluttaja, työhyvinvointivalmentaja ja positiivisen psykologian ohjaaja.  

Stina Akola Olen vahva kasvatus- ja opetusalan osaaja. Opettajana läsnäolo ja kohtaaminen ovat olleet aina työni tärkeät kulmakivet. Uskon vahvasti itsetuntemuksen olevan hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen ytimessä. Omiin ajattelu- ja toimintamalleihin tutustuminen auttaa rakentamaan tasapainoa omaan työhön ja arkeen. Ymmärtämällä itseämme, ymmärrämme paremmin myös muita. Valmentajana haluan olla rohkaisemassa sinua ja organisaatiotasi kohti omaa kasvua ja potentiaalia. Olen KM, erityisopettaja ja ratkaisukeskeinen valmentaja. Olen sinun valmentajasi.