Kehitä johtajuuttasi vertikaalisesti

Global Leadership profiili (GLP)

Tunnista johtajien toimintaa ja vuorovaikutusta ohjaavat toimintalogiikat ja hyödynnä tietoa johtajuuden kehittämisestä.

Tehokas johtamistyökalu

Antaa näkökulmia omaan johtamiseen

Auttaa kasvamaan ja kehittymään johtajana

Uusia haasteita on vaikeaa ratkaista samalla ajattelun tasolla millä ne ovat syntyneet. Tämän vuoksi valmennuksessa syvennytään ajattelun merkitykseen ja avataan rohkeasti ovi kohti omaa toimintalogiikkaa. 

GLP on itseaerviointimenettely ja profiilityökalu, joka tunnistaa johtajan toimintaa ohjaavan logiikan. Jokainen meistä tulkitsee, toimii ja käsittelee maailmaa tietyllä tavalla, stressaavissa tilanteissa vielä omalla erityisellä tavalla. Voimme kuitenkin oppia kehittämään kasvua tukevan toimintalogiikan, jolla muodostamme käsityksen itsestämme, suhteistamme ja laajemmasta kontekstista ja joka määrittelee käyttäytymisemme sekä työelämässä että jokapäiväisessä elämässä. GLP:n ovat kehittäneet mm. Elaine Hedman-Barker ja William (Bill) Torbert ja sitä käytetään Action Inquiry Associates’n luvalla.

Kasvu tapahtuu 7 toimintalogiikan kautta

Johtajuus-kontekstissa aikuisten kasvu tapahtuu seitsemän toimintalogiikan kautta, jotka lisäävät kapasiteettia ja laajentavat ajattelutapaa. Jokaisella toimintalogiikalla on omat vahvuudet, rajoitteet ja varjot, eikä yksikään toimintalogiikka ei ole toista parempi.

GLP tukee tietoisuutta johtamisessa – tietoista toimintaa ja on ainoa tilastollisesti vahvistettu toimintatapa, joka tukee sekä yksilön että organisaation transformaatiota. GLP tukee vertikaalista kehittymistä, uudenlaisen ajattelu- ja havainnointitavan opettelua. Tämä kehittäminen vie kohti transformatiivista johtamista. Vertikaalinen kehittyminen on erityisen tärkeää nykyisessä ns. VUCA- toimintaympäristössä (V – volatile, U – uncertainty, C-complex, A – ambiguity). Transformatiivinen johtajuus kannustaa itsensä toteuttamiseen ja kehittämiseen sekä omien suoritusten ylittämiseen. Se on ennakoivaa ja haastaa nykytilaa.

Toimintalogiikat ovat:

Opportunist
Diplomat
Expert
Achiever
Redefining
Transforming
Alchemical

Tilaa verkossa

Voit tilata GLP-profiilin tai kattavan GLP-paketin, joka sisältää neljä valmennuskertaa. GLP on toistaiseksi englanninkielinen, mutta sen läpikäynti ja valmennus on suomen kielellä.