GLP -Global Leadership profile

GLP -Global Leadership profile

Uusia haasteita on vaikeaa ratkaista samalla ajattelun tasolla millä ne ovat syntyneet, siksi on tärkeää tunnistaa ajattelun merkitys omaan toimintaan ja avata rohkeasti  ovi kohti omaa toimintalogiikkaa.

GLP – Global Leadership Profile on itseaerviointimenettely ja profiilityökalu, joka tunnistaa johtajan toimintaa ohjaavan toimintalogiikan. Jokainen meistä toimii työssä ja kotona tietyllä ominaisella tavalla yhdessä sekä vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Tämä on keskeinen toimintalogiikkamme. Jokaisella meistä on myös ominainen toimintalogiikka, johon voimme pudota stressitilanteissa sekä ominainen kehittyvä toimintalogiikka, joka tukee kasvuamme. 

GLP:n ovat kehittäneet Elaine Hedman- Barker ja William (Bill) Torbert ja sitä käytetään Action Inquiry Associates’n luvalla.

Torbertin sanoin, toimintalogiikka on tapa, jolla muodostamme käsityksen itsestämme, suhteistamme ja laajemmasta kontekstista ja joka määrittelee käyttäytymisemme sekä työelämässä että jokapäiväisessä elämässä. 

GLP:ssä tunnistetaan henkilön tapa tulkita, käsitellä ja toimia maailmassa. Se on tehokas johtamistyökalu ja antaa näkökulman omaan johtamiseen ja sen kehittämiseeen erityisesti kompleksisuustaitojen näkökulmasta.

Aikuisten kasvu tapahtuu johtajuuden seitsemän toimintalogiikan kautta, ne lisäävät kapasiteettia ja laajentavat ajattelutapaa. Toimintalogiikat ovat: Opportunist, Diplomat, Expert, Achiever, Redefining, Transforming ja Alchemical. Vaiheet ovat kehitysvaiheita, ei huippuosaamisen hierarkiaa. Jokaisella toimintalogiikalla on omat vahvuudet, rajoitteet ja varjot. Yksikään toimintalogiikka ei ole toista parempi. 

GLP tukee tietoisuutta johtamisessa – tietoista toimintaa ja on ainoa tilastollisesti vahvistettu toimintatapa, joka tukee sekä yksilön että organisaation transformaatiota. GLP tukee vertikaalista kehittymistä, uudenlaisen ajattelu- ja havainnointitavan opettelua. Tämä kehittäminen vie kohti transformatiivista johtamista.

Vertikaalinen kehittyminen on erityisen tärkeää nykyisessä ns. VUCA- toimintaympäristössä (Vuca -volatile, U-uncertainty, C-complex, A-ambiguity) 

Transformatiivinen johtajuus kannustaa itsensä toteuttamiseen ja kehittämiseen sekä omien suoritusten ylittämiseen. Se on ennakoivaa ja haastaa nykytilaa.