Annammeko luovuudelle tilaa työelämässä? Onko meillä rohkeutta tutkia omaa ja toistemme luovuutta?

Luovuudesta on tulossa yksi työelämän ”metataidoista”. Miten näemme luovuuden merkityksen työssämme? Mitä luovuus minulle/meille tarkoittaa työelämässä? Edistämmekö riittävästi omaa ja toistemme luovuuspotentiaalia työelämässä? Osaammeko hyödyntää sitä riittävästi? Edistämmekö psykologista turvallisuutta ja avointa jakamisen kulttuuria työyhteisöissämme, jossa luovuuteen ja moniäänisyyteen rohkaistaan ja sitä tuetaan?

Maailman talousfoorumin mukaan luovuus on kriittinen työelämän kyky. Myös luova Työelämä 2030 -raportissa todetaan, miten luovuus on yksi tulevaisuuden tärkeimpiä kilpailukykyjä. Luovuutta tarvitaan vahdittamaan toimintatapojen uudistamista, uusien teknologioiden hyödyntämistä, kehittämään ja tuottamaan kaupallisia innovaatioita sekä tekemään suomalaisesta työelämästä maailman parasta.  

Luovuutta tutkineet psykologit Barron ja Stein ovat määritelleet luovuuden uusia ja ainutlaatuisia ajatuksia tuottaviksi ilmiöiksi. Tässä määritelmässä kiteytyy yleisesti tunnustetut luovuuden ydinmääreet. Luova työelämä 2030-raportin mukaan yksilön luovuuden osa-alueita ovat luova identiteetti, draivi, uteliaisuus, oivaltavuus ja itsevarmuus.  

Nando Malmelin korostaa kirjassaan Uudistu ja kasva, miten luovuuden näkökulmasta on tärkeää, että me opimme tiedostamaan ajattelutapojamme ja ymmärtämään oman olemassaolomme ainutlaatuisuutta. Myös vaikeat tunteet kuuluvat luovaan prosessiin, johon usein liittyy epävarmuutta ja /tai epäonnistumiseen liittyviä vaikeita tunteita. Samoin divergenssi ajattelu, joka liittyy rationaalisen ajattelun ohella luovaan prosessiin voi herättää epävarmuutta, jopa epämiellyttäviä tunteita. Näitä vaikeitakin tunteita on opittava käsittelemään, jotta voidaan jatkaa eteenpäin. Jos taas ikävät tunteet piilotetaan, yhteisöllistä oppimista ei pääse syntymään.  

Luovuuden tärkeitä osa-alueita

Inspiral Coachingin koulutuksissa ja valmennuksissa kehitetään juuri luovuudelle tärkeitä osa-alueita: uteliaisuutta, oivaltamista, itsetuntemusta ja sitä kautta itsevarmuutta sekä vaikeiden tunteiden käsittelyä. Omien ja muiden kykyjen ja vahvuuksien tunnistaminen sekä niissä piilevien luovuuspotentiaalien esiin saaminen korostuu valmennuksissamme ja koulutuksissamme. Samoin pysähtyminen intuitiomme äärelle voi mahdollistaa yhdessä vahvuuksien ja kykyjemme kanssa sellaista ymmärrystä, tietoa ja / tai ratkaisuja, jotka muuten olisivat jääneet tiedostamatta ja hyödyntämättä. 

Mindfulness ja luovuus

Mindfulness-harjoittelun positiivisista vaikutuksista luovuudelle on myös tutkimustietoa. Meditoijat ovat joustavia ja pystyvät vaihtamaan näkökulmaa nopeasti. He myös tunnistavat vaihtoehtoisia näkökulmia enemmän ja pystyivät yleensäkin luovempaan ajatteluun verrattuna ei-meditaatiota harjoittaneisiin.  

Luovuus edellyttää turvallista tilaa

Pablo Picasson sanoin. ” Kun loimme kubismin, ei meillä ollut tarkoitusta keksiä kubismia, vaan yksinkertaisesti ilmaista, mitä on sisällämme”. Asta Raamin mukaan parhaimmat ideat tulevat usein suihkussa, herätessä, lenkillä tai kesällä riippukeinussa, jossa olemme äärimmäisen turvallisessa tilassa. Luominen on suurta inspiraation virtaa, mutta pakko ja turvattomuus voi tappaa luovuuden.  

Kiire, kritiikki, muutosvastaisuus ja virhekeskeisyys lannistavat luovan ajattelun. Piiloudumme myös helposti asiantuntijaroolimme taakse ja saatamme korostaa koulutushistoriastammekin tutuksi tullutta rationaalisen päättelyn keskeisyyttä, unohtaen sen, miten oleellista sen ohella on divergenssi ajattelu sekä pysähtyminen moninäkökulmaisuuden äärelle.  

Tärkeää onkin muistaa, että me kaikki olemme luovia ja luovuus kuuluu kaikille. Annatko itsesi pysähtyä ja mielesi levätä? Uskallatko heittäytyä ei-tietämisen ja ihmettelyn tilaan? Tunnistatko oman intuitiosi äänen?

Lähteet:

Luova työelämä 2030 – Raportti suomalaisorganisaatioiden luovuutta tukevasta kulttuurista (2022)

Malmelin (2021): Uudistu ja kasva

Uusikylä (2012): Luovuus kuuluu kaikille

Malmelin & Poutanen (2017): Luovuuden idea

Raami Asta (2017): Älykäs intuitio

Tutkimus Laurea NeuroLab (2016): Luovuus syntyy aivojen unelmointi- ja tietoverkostojen yhteistyönä

Scroll to Top
Share via
Copy link
Powered by Social Snap