Voimavarat, hyvinvointi,
rohkea uudistuminen

Kaikille ihmisten kanssa töitä tekeville​

Huippuvalmentajat

Tyytyväiset asiakkaat

Esimerkkejä valmennuksista ja koulutuksistamme:

Oivaltava®
tiimi/työyhteisö-valmennus

ammattilaisille (esimerkiksi opetus, ohjaus- ja kasvatusala). Auttaa löytämään rohkeutta muutokseen, vahvistaa läsnäoloa ja hyvinvointia. Mahdollistaa vuorovaikutuksen ja yhteistyön voiman sekä osaamisen ja oman potentiaalin tunnistamisen ja hyödyntämisen sekä omassa elämässä että työyhteisössä.

Oivaltava® voimavara- ja hyvinvointivalmennus

Ammattilaisille, jotka haluavat pitää laaja-alaisesti huolta omista voimavaroistaan ja hyvinvoinnistaan. Tässä valmennuksessa kehitetään voimavaroja, autetaan tunnistamaan vahvuuksia ja löytämään polku kohti uudistumista.   

Oivaltava® yksilövalmennus
ammattilaisille

Sinä ammattilainen, joka olet kiinnostunut pysähtymään itsesi, oman toimintasi ja ajattelusi äärelle. Tässä valmennuksessa voit kehittää itsetuntemustasi ja vahvistaa voimavarojasi ja hyvinvointiasi sekä kehittää toimintaasi ja uusiutua.

Oivaltava® esihenkilö tiimin valmentajana

Sopii esihenkilöille, jotka haluavat vahvistaa valmentavaa otetta työhön, ovat kiinnostuneita löytämään oman potentiaalinsa ja kehittymään ja uudistumaan esihenkilöinä.

Oivaltava® esihenkilö tunnetaitajana

Sopii esihenkilöille, jotka haluavat kehittää tunnetaitojaan ja löytää rikastavan vuorovaikutuksen voiman. Valmennus auttaa myös tunnistamaan ja vapauttamaan oman ja muiden potentiaalin organisaatiossa.

Oivaltava® yksilövalmennus
esihenkilöille

Sinä, johtamis- tai esihenkilötyötä tekevä. Tämä valmennus on tuloksellinen tapa pysähtyä oman toiminnan äärelle ja keino kehittyä omassa työssä. Valmennus tukee ja edistää uusien näkökulmien ja toimintatapojen löytämistä.

Ajankohtaista

Katso tulevat valmennukset ja koulutukset paikkakunnittain Ajankohtaista-sivulta. Järjestämme yrityksille ja organisaatioille myös erityyppisiä räätälöityjä valmennuksia ja koulutuksia, joiden sisältö suunnitellaan tapauskohtaisesti. Ota yhteyttä ja kerro lisää teidän tarpeista ja toiveista!

Näin hyödyt valmennuksistamme

Kaikki valmennuksemme perustuvat vertikaaliseen kehittymiseen. Olemme suunnitelleet valmennukset niin, että voit jo valmennuskertojen välissä siirtää oppimaasi käytäntöön ja reflektoida omaa toimintaasi. Näin toteutettujen valmennustemme hyöty vaikuttaa ja tulee osaksi ajattelua ja toimintaa.

Valmennukset rakentuvat
pysähtymisen ja läsnäolotaitojen kautta itsetuntemuksen kehittämiselle.

Itsetuntemus on pohjana
omien ajattelu- ja toimintatapojen sekä
tunneprosessien uudistamiselle
ja kehittämiselle.

Näin yksilöiden vertikaalinen kehittyminen
tukee koko
organisaatiota kohti
kukoistuksen kulttuuria.

Ideologiaa

Nopeasti muuttuvassa ja ennakoimattomassa toimintaympäristössä on tärkeää oppia navigoimaan, sillä valmiita ratkaisuja ei ole saatavilla. Toimiminen epävarmassa ympäristössä edellyttää läsnäolotaitoja, uudistumiskykyä ja rohkeutta meiltä kaikilta, myös organisaatioilta. Läsnäolo on  vertikaalisen kehittymisen perusta ja rohkeus uudistua rakentuu sen kautta.

Vertikaalinen kehittyminen on sisältä ulos -oppimista – sisäisen toimintakyvyn vahvistamista. Ajattelutavan ja maailmankuvan laajentumisen kautta monimutkaisuutta on helpompi käsitellä ja navigointi kompleksisessa toimintaympäristössä on helpompaa.

Kaikki valmennuksemme kutsuvat sinut vertikaalisen kehittymiseen, oman toiminnan, ajattelun, tunteiden ja uskomusten äärelle. Näiden keskeisten tekijöiden kautta opitaan vapauttamaan oivaltamista organisaatiossa. Läsnäolon, kuuntelemisen ja kysymisen kautta syntyy rohkeus luoda uutta ja kasvaa. Ihmisten luovuuden, vahvuuksien ja potentiaalin vapauttaminen luovat tulevaisuuden menestystä.  Myös kyky kohdata yhä hankalampia ja monimutkaisempia ongelmia ratkaisukeskeisesti kasvaa. Kannustaminen ja inspirointi lisäävät kykyä luoda uutta.

Oivaltava valmennukset keskittyvät muutoskykyjen kehittämiseen ja lisäämiseen – muutos mahdollistaa aina uutta. Lisäksi esimiehille, johtajille on tarjolla harppaus suoraan vertikaalisen kehittymisen äärelle omasta toimintalogiikasta kertovan analyysin muodossa. Näin pääset kehittämään kompleksisuuden hallintataitojasi ja opit muita esihenkilöille välttämättömiä metataitoja.

Scroll to Top
Share via
Copy link
Powered by Social Snap