Rakenna tietoisesti ja rohkeasti tulevaisuutta

Tulevaisuuden rakentaminen

Inspiral Coaching rakentaa uutta tulevaisuutta. Oivaltava-valmennukset sopivat johtajille, esimiehille, HR-asiantuntijoille, opettajille – kaikille ihmisten kanssa työtä tekeville. Kaikki valmennukset tukevat ja rakentavat muutoksen, epävarmuuden ja ennakoimattomuuden kohtaamista ja kasvun ajattelun kehittämistä.

Nopeasti muuttuvassa ja ennakoimattomassa toimintaympäristössä on tärkeää oppia navigoimaan sumussa, kun eteenpäin ei näe ja näkyvillä ei ole valmiita ratkaisuja. Monimutkaisessa ja epävarmassa toimintaympäristössä toimiminen edellyttää uudistumiskykyä, meiltä ihmisiltä sekä organisaatioilta – tietoisuutta ja rohkeutta uudistua. Tietoisuus ja rohkeus rakentuvat vertikaalisen kehittymisen kautta. Vertikaalinen kehittyminen on sisältä ulos -oppimista – sisäisen toimintakyvyn vahvistamista. Ajattelutavan ja maailmankuvan laajentumisen kautta  monimutkaisuutta on helpompi käsitellä. Epävarmuudessa navigoiminen on helpompaa, kun tunteiden, ajattelutapojen, uskomusten, oletusten ja arvojen syvempi sisäisen dynamiikan hahmotuskyky kasvaa. Samalla ymmärrys itsestä ja muista kasvaa ja lisää ketteryyttä toimintaan.

Lähtökohtana vertikaalinen kehittyminen

Kaikki valmennuksemme kutsuvat sinut vertikaalisen kehittymiseen, oman toiminnan, ajattelun, tunteiden ja uskomusten äärelle. Näiden keskeisten tekijöiden kautta opitaan vapauttamaan oivaltamista organisaatiossa. Läsnäolon, kuuntelemisen ja kysymisen kautta syntyy rohkeus luoda uutta ja kasvaa. Ihmisten luovuuden, vahvuuksien ja potentiaalin vapauttaminen luovat tulevaisuuden menestystä. Kyky kohdata yhä hankalampia ja monimutkaisempia ongelmia ratkaisukeskeisesti kasvaa.  Kannustaminen ja inspirointi lisäävät kykyä luoda uutta. Oivaltava valmennukset keskittyvät muutoskykyjen kehittämiseen ja lisäämiseen – muutos mahdollistaa aina uutta. 

Lisäksi esimiehille, johtajille on tarjolla harppaus suoraan vertikaalisen kehittymisen äärelle GLP:n, Global Leadership Profilen, omasta toimintalogiikasta kertovan analyysin muodossa. 

Teoreettiset viitekehykset ja vaikuttajat

Valmennuksiemme teoreettisena viitekehyksenä toimii kognitiivinen psykologia, positiivinen psykologia, neurotiede, aikuiskasvatustiede ja organisaatiotiede. Keskeisinä tieteellisinä vaikuttajina työssämme ovat mm.: Brene Brown, Eeva Kallio, Robert Kegan, Frederic Laloux, William Torbert, Otto Scharmer (U-teoria), Dave Snowden (Cynefin), Jon Kabat Zinn.

Tutustu valmennuksiimme tarkemmin alla: 

Oivaltava® esimies - rohkea ja tietoinen uudistaja

Valmennus aloittaa matkan kohti omaa kokemuksellista ja vaikuttavaa kasvua ihmisenä, johtajana ja uudistajana. Työyhteisön erilaisuuden ja potentiaalin esille saaminen ja hyödyntäminen edellyttää rohkeaa ja tietoista uudistumista. Oivaltava esimies tuo organisaation toiminnan perustaksi luottamuksen, psykologisen turvallisuuden ja emotionaalisen pääoman, jolloin rikastava vuorovaikutus, ihmisten välinen luottamus ja yhteistyö vahvistuvat. Näiden pohjana on vahvat tunnetaidot. Tutustu tähän valmennukseen lisää.

Oivaltava® esimies valmentajana – rohkea ja tietoinen kannustaja

Valmenna organisaatiosi menestymään hyvinvoinnin ja uudistumisen kautta. Menestyminen tulee hyvinvoinnin mukana. Tulevaisuus ei tapahdu- se luodaan – yhdessä. Itsetuntemuksen kasvun lisäksi saat erityisesti valmennuksellisia työkaluja esimiestyösi tueksi. Saat laajemman tarkastelukulman tekemiseen ja osaamiseen, jossa korostuu mm. uudistuminen, hyvinvointi ja itseohjautuvuus. Valmentavan esimiestyön keskiössä on ihmisenä kehittyminen, kasvaminen ja oman potentiaalin saavuttaminen. Haluatko kehittyä rohkeaksi tulevaisuuden mahdollistajaksi? Tämä valmentaja -valmennus sopii kaikille esimiestyötä tekeville.  Tutustu lisää!

Oivaltava® opettaja - tulevaisuuden taitojen rakentaja ja tien näyttäjä

Koulumaailman jatkuva muutos haastaa myös opettajuutta. Auktoriteettisesta opettajuudesta on tarve siirtyä kohti ohjaavaa ja valmentavaa opettajuutta. Työn kivijalkana on hyvinvointi, jonka perusta on itsetuntemuksessa ja itsensä johtamisessa. Oivaltava opettaja -valmennus tarjoaa työkaluja kohti läsnäolevampaa ja rohkeampaa opettajuutta. Valmennus lisää ymmärrystä tunteiden ja ajattelu-ja toimintamallien merkityksestä työssä. Tutustu lisää täältä!

Oivaltava® Mindfulness-ohjaaja ja Oivaltava® Mindfulness työssä -ohjaaja

MIndfulness-ohjaajakoulutusta ja Mindfulness työssä-ohjaajakoulutusta voidaan hyödyntää useilla aloilla oman kiinnostuksen mukaisesti. Koulutus syventää itsetuntemusta ja avaa uudenlaista näkökulmaa työhön. Koulutuksessa perehdytään syvällisesti sekä omaan käytännön harjoitteluun että Mindfulness-ohjaajana toimimiseen. Koulutuksemme rakentuu vahvasti tieteen ja teorian pohjalle ja antaa valmiudet ohjata yksilöille ja ryhmille mindfulness-harjoitteita. Täältä löydät tietoa seuraavista koulutuksista.

GLP – Global Leadership Profile - polku kohti transformatiivista johtajuutta

Johtajana oman toimintalogiikan tunnistaminen ja kehittäminen on entistä tärkeämpää nykyisessä monimutkaisessa, epävarmassa ja nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.   Toimintalogiikalla on merkitystä mm. organisaation transformaation onnistumisessa. Lue lisää GLP:stä täältä.

Seuraa meitä facebookissa!