Valmennukset rohkeaan uudistumiseen

Uudistu tietoisesti ja rohkeasti. Huippuvalmennuksissamme autamme sinua uudistumaan – johtajana, esihenkilönä, opettajana.

Kaikille ihmisten kanssa töitä tekeville

Huippu-
valmentajat

Tyytyväiset
asiakkaat

Huippuvalmennuksemme

Oivaltava® esihenkilö valmentajana

Vahvista valmentavaa otetta työhösi, tunnista oma kasvun potentiaalisi ja kehity esihenkilönä.

Oivaltava® esihenkilö tunnetaitajana

Kehitä tunnetaitoja, löydä rikastavan vuorovakutuksen voima ja vapauta organisaation potentiaali.

Oivaltava® opettaja

Löydä rohkeus muutokseen, vahvista läsnäoloasi, hyvinvointiasi ja työssä jaksamistasi.

Global Leadership profiili

Tunnista johtajana toimintaasi ja vuorovaikutustasi ohjaavat toimintalogiikat ja kehitä johtajuuttasi vertikaalisesti.

Verkkovalmennukset

Tulossa myöhemmin.  

Oivaltava® yksilövalmennus

opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille on vaikuttava tapa pysähtyä itsensä, oman toimintansa ja ajattelunsa äärelle. Valmennuksessa lisäät itseuntemustasi, vahvistat voimarojasi ja hyvinvointiasi.

Oivaltava® yksilövalmennus

johtajille ja esimiestyötä tekeville on tuloksellinen tapa pysähtyä oman toiminnan äärelle ja keino kehittyä johtajana.  Valmennus tukee uusien näkökulmien ja toimintatapojen löytämistä.

Oivaltava® Mindfulness-ohjaaja

Syvennä ymmärrystäsi mindfulnessista ja kehitä tietoisesti itsetuntemustasi eri osa-alueilla. Opi yksilöiden ja ryhmien ohjaamisen perustaidot.

Tulevat valmennukset

Katso tulevat valmennukset ja koulutukset paikkakunnittain Ajankohtaista-sivulta. Järjestämme yrityksille ja organisaatioille myös erityyppisiä räätälöityjä valmennuksia ja koulutuksia, joiden sisältö suunnitellaan tapauskohtaisesti. Ota yhteyttä ja kerro lisää teidän tarpeistanne!

Näin hyödyt valmennuksistamme

Kaikki valmennuksemme perustuvat vertikaaliseen kehittymiseen. Olemme suunnitelleet valmennukset niin, että voit jo valmennuskertojen välissä siirtää oppimaasi käytäntöön ja reflektoida omaa toimintaasi. Näin toteutettujen valmennustemme hyöty vaikuttaa ja tulee osaksi ajattelua ja toimintaa.

Valmennukset rakentuvat pysähtymisen ja läsnäolotaitojen kautta itsetuntemuksen kehittämiselle.
Itsetuntemus on pohjana omien ajattelu- ja toimintatapojen sekä tunneprosessien uudistamiselle ja kehittämiselle.
Näin yksilöiden vertikaalinen kehittyminen tukee koko organisaatiota kohti kukoistuksen kulttuuria.

Ideologiaa

Nopeasti muuttuvassa ja ennakoimattomassa toimintaympäristössä on tärkeää oppia navigoimaan, sillä valmiita ratkaisuja ei ole saatavilla. Toimiminen epävarmassa ympäristössä edellyttää läsnäolotaitoja, uudistumiskykyä ja rohkeutta meiltä kaikilta, myös organisaatioilta. Läsnäolo on  vertikaalisen kehittymisen perusta ja rohkeus uudistua rakentuu sen kautta.

Vertikaalinen kehittyminen on sisältä ulos -oppimista – sisäisen toimintakyvyn vahvistamista. Ajattelutavan ja maailmankuvan laajentumisen kautta monimutkaisuutta on helpompi käsitellä. Kun tunteiden, ajattelutapojen, uskomusten, oletusten ja arvojen syvempi sisäisen dynamiikan hahmotuskyky kasvaa, on navigointi helpompaa. Samalla ymmärrys itsestä ja muista vahvistuu.

Kaikki valmennuksemme kutsuvat sinut vertikaalisen kehittymiseen, oman toiminnan, ajattelun, tunteiden ja uskomusten äärelle. Näiden keskeisten tekijöiden kautta opitaan vapauttamaan oivaltamista organisaatiossa. Läsnäolon, kuuntelemisen ja kysymisen kautta syntyy rohkeus luoda uutta ja kasvaa. Ihmisten luovuuden, vahvuuksien ja potentiaalin vapauttaminen luovat tulevaisuuden menestystä.  Myös kyky kohdata yhä hankalampia ja monimutkaisempia ongelmia ratkaisukeskeisesti kasvaa. Kannustaminen ja inspirointi lisäävät kykyä luoda uutta.

Oivaltava valmennukset keskittyvät muutoskykyjen kehittämiseen ja lisäämiseen – muutos mahdollistaa aina uutta. Lisäksi esimiehille, johtajille on tarjolla harppaus suoraan vertikaalisen kehittymisen äärelle GLP:n, Global Leadership Profiilin, omasta toimintalogiikasta kertovan analyysin muodossa.