Voimavarat, hyvinvointi,
rohkea uudistuminen

Kaikille ihmisten kanssa töitä tekeville​

Huippuvalmentajat

Tyytyväiset asiakkaat

Esimerkkejä valmennuksista ja koulutuksistamme:

Oivaltava® esihenkilö valmentajana

Vahvista valmentavaa otetta työhösi, tunnista oma kasvun potentiaalisi ja kehity esihenkilönä.

Oivaltava® esihenkilö tunnetaitajana

Kehitä tunnetaitoja, löydä rikastavan vuorovaikutuksen voima ja vapauta oma ja muiden potentiaali organisaatiossasi.

Oivaltava® opettaja

Löydä rohkeus muutokseen, vahvista läsnäoloasi ja hyvinvointiasi. Tunnista vuorovaikutuksen voima sekä piilevä potentiaali itsessäsi, työssäsi ja työyhteisössäsi.

Valmennuksia
tukevat
työkalut ja testit

Kuvaus tulossa

Hyvinvointi-valmennukset

Kuvaus tulossa.  

Oivaltava® yksilövalmennus

Sina ammattilainen, esim. opetus- ja kasvatusalalta, joka olet kiinnostunut itsesi, oman toimintasi ja ajattelusi äärelle pysähtymisestä. Valmennuksessa lisäät itseuntemustasi, vahvistat voimarojasi ja hyvinvointiasi.

Oivaltava® yksilövalmennus

Johtajille ja esimiestyötä tekeville on tuloksellinen tapa pysähtyä oman toiminnan äärelle ja keino kehittyä johtajana.  Valmennus tukee uusien näkökulmien ja toimintatapojen löytämistä.

Oivaltava® Mindfulness-ohjaaja

Vahvistat omaa läsnäoloasi, voimavaroja ja hyvinvointia. Opit ohjaamaan läsnäolotaitoja ja kehittämään niin ryhmien kuin yksilöidenkin hyvinvointia.

Ajankohtaista

Katso tulevat valmennukset ja koulutukset paikkakunnittain Ajankohtaista-sivulta. Järjestämme yrityksille ja organisaatioille myös erityyppisiä räätälöityjä valmennuksia ja koulutuksia, joiden sisältö suunnitellaan tapauskohtaisesti. Ota yhteyttä ja kerro lisää teidän tarpeista ja toiveista!

Näin hyödyt valmennuksistamme

Kaikki valmennuksemme perustuvat vertikaaliseen kehittymiseen. Olemme suunnitelleet valmennukset niin, että voit jo valmennuskertojen välissä siirtää oppimaasi käytäntöön ja reflektoida omaa toimintaasi. Näin toteutettujen valmennustemme hyöty vaikuttaa ja tulee osaksi ajattelua ja toimintaa.

Valmennukset rakentuvat
pysähtymisen ja läsnäolotaitojen kautta itsetuntemuksen kehittämiselle.

Itsetuntemus on pohjana
omien ajattelu- ja toimintatapojen sekä
tunneprosessien uudistamiselle
ja kehittämiselle.

Näin yksilöiden vertikaalinen kehittyminen
tukee koko
organisaatiota kohti
kukoistuksen kulttuuria.

Ideologiaa

Nopeasti muuttuvassa ja ennakoimattomassa toimintaympäristössä on tärkeää oppia navigoimaan, sillä valmiita ratkaisuja ei ole saatavilla. Toimiminen epävarmassa ympäristössä edellyttää läsnäolotaitoja, uudistumiskykyä ja rohkeutta meiltä kaikilta, myös organisaatioilta. Läsnäolo on  vertikaalisen kehittymisen perusta ja rohkeus uudistua rakentuu sen kautta.

Vertikaalinen kehittyminen on sisältä ulos -oppimista – sisäisen toimintakyvyn vahvistamista. Ajattelutavan ja maailmankuvan laajentumisen kautta monimutkaisuutta on helpompi käsitellä ja navigointi kompleksisessa toimintaympäristössä on helpompaa.

Kaikki valmennuksemme kutsuvat sinut vertikaalisen kehittymiseen, oman toiminnan, ajattelun, tunteiden ja uskomusten äärelle. Näiden keskeisten tekijöiden kautta opitaan vapauttamaan oivaltamista organisaatiossa. Läsnäolon, kuuntelemisen ja kysymisen kautta syntyy rohkeus luoda uutta ja kasvaa. Ihmisten luovuuden, vahvuuksien ja potentiaalin vapauttaminen luovat tulevaisuuden menestystä.  Myös kyky kohdata yhä hankalampia ja monimutkaisempia ongelmia ratkaisukeskeisesti kasvaa. Kannustaminen ja inspirointi lisäävät kykyä luoda uutta.

Oivaltava valmennukset keskittyvät muutoskykyjen kehittämiseen ja lisäämiseen – muutos mahdollistaa aina uutta. Lisäksi esimiehille, johtajille on tarjolla harppaus suoraan vertikaalisen kehittymisen äärelle omasta toimintalogiikasta kertovan analyysin muodossa. Näin pääset kehittämään kompleksisuuden hallintataitojasi ja opit muita esihenkilöille välttämättömiä metataitoja.

Scroll to Top
Share via
Copy link
Powered by Social Snap