Rakenna tietoisesti ja rohkeasti tulevaisuutta

 

Tulevaisuuden rakentaminen

Nopeasti muuttuvassa ja ennakoimattomassa toimintaympäristössä on tärkeää oppia navigoimaan sumussa, kun eteenpäin ei näe ja näkyvillä ei ole valmiita ratkaisuja. Monimutkaisessa ja epävarmassa toimintaympäristössä toimiminen edellyttää uudistumiskykyä, meiltä ihmisiltä sekä organisaatioilta – tietoisuutta ja rohkeutta uudistua. Tietoisuus ja rohkeus rakentuvat vertikaalisen kehittymisen kautta. Vertikaalinen kehittyminen on sisältä ulos -oppimista – sisäinen tila määrittää ulkoista tilaa. Ajattelutavan ja maailmankuvan laajentumisen kautta  monimutkaisuutta on helpompi käsitellä. Epävarmuudessa navigoiminen on helpompaa, kun tunteiden, ajattelutapojen, uskomusten, oletusten ja arvojen syvempi sisäisen dynamiikan hahmotuskyky kasvaa. Samalla ymmärrys itsestä ja muista kasvaa ja lisää ketteryyttä toimintaan.

Inspiral Coaching rakentaa uutta tulevaisuutta. Koulutamme Oivaltava® -valmennuksissamme mindfulness-ohjaajajia,  mindfulness työssä -ohjaajia, valmentajia, opettajia, ja esimiehiä kohtaamaan muutoksen, epävarmuuden ja ennakoimattomuuden uudella tavalla. Oivaltava-valmennukset sopivat johtajille, esimiehille, HR-asiantuntijoille, opettajille – kaikille ihmisten kanssa työtä tekeville.

Lähtökohtana vertikaalinen kehittyminen

Kaikki valmennuksemme kutsuvat sinut vertikaalisen kehittymiseen, oman toiminnan, ajattelun, tunteiden ja uskomusten äärelle. Näiden keskeisten tekijöiden kautta opitaan vapauttamaan oivaltamista organisaatiossa. Läsnäolon, kuuntelemisen ja kysymisen kautta syntyy rohkeus luoda uutta ja kasvaa. Ihmisten luovuuden, vahvuuksien ja potentiaalin vapauttaminen luovat tulevaisuuden menestystä. Kyky kohdata yhä hankalampia ja monimutkaisempia ongelmia ratkaisukeskeisesti kasvaa.  Kannustaminen ja inspirointi lisäävät kykyä luoda uutta. Oivaltava valmennukset keskittyvät muutoskykyjen kehittämiseen ja lisäämiseen – muutos mahdollistaa aina uutta. 

Lisäksi esimiehille, johtajille on tarjolla harppaus suoraan vertikaalisen kehittymisen äärelle GLP:n, Global Leadership Profilen, omasta toimintalogiikasta kertovan analyysin muodossa. 

Teoreettiset viitekehykset ja vaikuttajat

Valmennuksiemme teoreettisena viitekehyksenä toimii kognitiivinen psykologia, positiivinen psykologia, neurotiede, aikuiskasvatustiede ja organisaatiotiede. Keskeisinä tieteellisinä vaikuttajina työssämme ovat mm.: Brene Brown, Eeva Kallio, Robert Kegan, Frederic Laloux, William Torbert, Otto Scharmer (U-teoria), Dave Snowden (Cynefin), Jon Kabat Zinn.

Tutustu valmennuksiimme tarkemmin alla: 

Oivaltava® esimies - rohkea ja tietoinen uudistaja

Valmennus aloittaa matkan kohti omaa kokemuksellista ja vaikuttavaa kasvua ihmisenä, johtajana ja uudistajana. Työyhteisön erilaisuuden ja potentiaalin esille saaminen ja hyödyntäminen edellyttää rohkeaa ja tietoista uudistumista. Oivaltava esimies tuo organisaation toiminnan perustaksi luottamuksen, psykologisen turvallisuuden ja emotionaalisen pääoman, jolloin rikastava vuorovaikutus, ihmisten välinen luottamus ja yhteistyö vahvistuvat. Näiden pohjana on vahvat tunnetaidot. Tutustu tähän valmennukseen lisää. 

Oivaltava® esimies valmentajana – rohkea ja tietoinen kannustaja

Valmenna organisaatiosi menestymään hyvinvoinnin ja uudistumisen kautta. Menestyminen tulee hyvinvoinnin mukana. Tulevaisuus ei tapahdu- se luodaan – yhdessä. Itsetuntemuksen kasvun lisäksi saat erityisesti valmennuksellisia työkaluja esimiestyösi tueksi. Saat laajemman tarkastelukulman tekemiseen ja osaamiseen, jossa korostuu mm. uudistuminen, hyvinvointi ja itseohjautuvuus. Valmentavan esimiestyön keskiössä on ihmisenä kehittyminen, kasvaminen ja oman potentiaalin saavuttaminen. Haluatko kehittyä rohkeaksi tulevaisuuden mahdollistajaksi? Tämä valmentaja -valmennus sopii kaikille esimiestyötä tekeville.  Tutustu lisää!

Oivaltava® opettaja - tulevaisuuden taitojen rakentaja ja tien näyttäjä

Muutos koulumaailmassa on jatkuvaa. Se haastaa opettajuutta. Auktoriteettisesta opettajuudesta on tarve siirtyä kohti ohjaavaa ja valmentavaa opettajuutta. Työn kivijalkana on hyvinvointi ja hyvinvoinnin perusta on itsetuntemuksessa ja itsensä johtamisessa. Oivaltava opettaja -valmennus  tarjoaa tähän uudenlaisia työkaluja. Valmennus auttaa ymmärtämään tunteiden merkityksen työssä ja toiminnassa, auttaa tutustumaan omiin ajattelu- ja toimintamalleihin ja siihen, miten ne vaikuttavat opettajuuteen. Itsetuntemus ja itsensä johtamisen taidot tukevat hyvinvointia ja työssä jaksamista.  Myös opettajuus kehittyy läsnäolevaksi, valmentavaksi ja rohkeammaksi – Oivaltavaksi opettajaksi. 

Oivaltava® Mindfulness-ohjaaja ja Oivaltava® Mindfulness työssä -ohjaaja

MIndfulness-ohjaajakoulutusta ja Mindfulness työssä-ohjaajakoulutusta voidaan hyödyntää useilla aloilla oman kiinnostuksen mukaisesti. Koulutus syventää itsetuntemusta ja avaa uudenlaista näkökulmaa työhön. Koulutuksessa perehdytään syvällisesti sekä omaan käytännön harjoitteluun että Mindfulness-ohjaajana toimimiseen. Koulutuksemme rakentuu vahvasti tieteen ja teorian pohjalle ja antaa valmiudet ohjata yksilöille ja ryhmille mindfulness-harjoitteita. Täältä löydät tietoa seuraavista koulutuksista.

GLP – Global Leadership Profile - polku kohti transformatiivista johtajuutta

Johtajana oman toimintalogiikan tunnistaminen ja kehittäminen on entistä tärkeämpää nykyisenkaltaisessa monimutkaisessa, epävarmassa ja nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Uusia haasteita on vaikeaa ratkaista samalla ajattelun tasolla millä ne ovat syntyneet, siksi on tärkeää tunnistaa ajattelun merkitys omaan toimintaan ja rohkeasti avata ovi kohti uusia toimintalogiikan vaiheita.  Toimintalogiikan on todettu vaikuttavan organisaation transformaation läpiviemisen onnistumiseen. Lue lisää täältä, miten voit tilata itsellesi GLP-johtajuusprofiilin ja aloittaa matkan kohti transformatiivista johtajuutta.

Seuraa meitä facebookissa!