Oivaltava® esihenkilö valmentajana - rohkea ja tietoinen osallistaja

Oivaltava® esihenkilö valmentajana

Vahvista valmentavaa otetta työhösi, tunnista oma kasvun potentiaalisi ja kehity esihenkilönä.

Opi valmentava työote.

Kehity kokonaisvaltaisesti esihenkilönä.

Tunne olosi varmaksi jatkuvassa muutoksessa.

Oivaltava® esihenkilö valmentajana valmennuksessa paneudutaan esihenkilön valmennukselliseen rooliin. Oivaltava esihenkilö valmentajana perehtyy valmennuksen keskeisiin tekijöihin, valmennusasenteeseen ja sen ajureihin, motivaatiotekijöihin ja onnistumisten kokemuksiin. Hän omaksuu laajemman tarkastelukulman tekemiseen ja osaamiseen itseohjautuvuuden, tasavertaisuuden, toiminnan vapauden ja avoimuuden kautta

Oivaltava® esihenkilö valmentajana -valmennus tukee myös esihenkilön omaa kokonaisvaltaista kehittymistä, itsetuntemusta, tunneälyä sekä uudenlaisen ajattelu- ja havainnointitavan löytämistä. Oivaltava esihenkilö valmentajana kehittää ihmisten muutoskykyä, jatkuvaa uudistumista ja hyvinvointia ja samalla vahvistaa organisaation kehittymistä ja uusiutumista.

Valmennukseen sisältyy

Valmennuskokonaisuuden kesto on 5 päivää. Valmennuspäivät voivat olla lähi- tai etäpäiviä, jotka järjestetään noin kerran kuukaudessa. Valmennuksessa yhdistyy teoria ja valmennusharjoitukset. Lähipäivien välissä tehdään valmennusharjoituksia, harjoitellaan valmentamista oman henkilöstön kanssa. Koko valmennuksen ajan mukana ovat myös läsnäoloharjoitukset, jotka tukevat vertikaalista kehittymistä valmentajana. Lisäksi reflektoidaan omaa toimintaa ja tehdään mahdollinen oman organisaation kehittämistehtävä.

Valmennus perustuu ihmistä arvostavaan asenteeseen. Keskeisinä ajureina ovat yksilön sisäiset motivaatiotekijät ja onnistumisen kokemukset. Valmennuksessa yksilöä lähestytään hänen potentiaalinsa kautta ja tuetaan kohti itseohjautuvuutta. Valmennus aloittaa matkan kohti kunkin omaa kokemuksellista ja vaikuttavaa henkilökohtaista kasvun matkaa.

Valmennuksessa:

 • Opit hyödyntämään valmentamista työyhteisössä erilaisissa tilanteissa
 • Kehität valmentavan asenteen oman esihenkilötyössäsi kulmakiveksi
 • Opit käyttämään valmennuksellisia työkaluja
 • Kehität ajattelu- ja reflektiotaitoja
 • Opit käyttämään valmennuksellisia työkaluja
 • Vahvistat valmentavaa vuorovaikutusta

Sisältö:

 • Työelämän muutos, tasapainotekijät työssä, stressin hallinta
 • Ajattelutavat ja uskomukset
 • Arvot ja merkityksellisyys työssä
 • Tunteet ja tunnetaidot
 • Rikastava vuorovaikutus
 • Vahvuudet
 • Läsnäolotaidot

Ilmoittautuminen

Katso tulevat valmennukset ja koulutukset paikkakunnittain Ajankohtaista-sivulta. Järjestämme yrityksille ja organisaatioille myös erityyppisiä räätälöityjä valmennuksia ja koulutuksia, joiden sisältö suunnitellaan tapauskohtaisesti. Ota yhteyttä ja kerro lisää teidän tarpeistanne!

Asiakaspalautetta valmennuksista